hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-M3065 laser-MFP - Legge inn originaler

Dette dokumentet viser hvordan du legger originaldokumenter i skriveren. Bruk skannerglasset eller dokumentmateren for å legge i en original for å kopiere, skanne og sende en faks.

Forbereding av originaldokumenter

Bruk disse retningslinjene for å klargjøre et originaldokument:
 • Ikke legg i papir som er mindre enn 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tommer) eller større enn 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer).
 • Ikke forsøk å legge i følgende typer papir for å forebygge fastkjørt papir, lav utskriftskvalitet og skader på skriveren.
  • Karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
  • Belagt papir
  • Glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
  • Krøllet eller skrukket papir
  • Krøllete eller rullet papir
  • Revet papir
 • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
 • Ikke legg i hefter, brosjyrer eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.

Legge originaler på skannerglasset

Sørg for at det ikke er noen originaler i dokumentmateren. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge en original på skannerglasset.
 1. Åpne skannerdekselet.
  Figur : Åpne skannerdekselet
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster ned mot registreringsveiledningen øverst til venstre på glasset.
  Figur : Juster originaldokumentet med registreringsveiledningen
 3. Lukk skannerlokket.
    advarsel:
  • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
  • Vær forsiktig så skannerdekselet ikke faller på hendene dine. Du kan bli skadet.
  • Ikke se på lyset i skanneren når du skanner eller kopierer. Det er skadelig for øynene, og det kan være farlig.
  merknad:
  • Hvis lokket er skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Når du kopierer en side fra en bok eller et blad, løft skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukk lokket. Start kopieringen med skannerlokket åpent hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm.

Legge originaler i dokumentmateren

Med dokumentmateren kan du legge i opp til 40 papirark (80 g/m2, 20 lb. brevpapir) for en jobb. Bruk følgende fremgangsmåte for å legge en original i dokumentmateren.
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Vift eller bøy papiret
 2. Legg originalen med forsiden opp i dokumentmaterens innskuff. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legge i original med forsiden opp
 3. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirbreddeskinnene
  merknad:
  • Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Slik skriver du ut på begge sider av papiret med den automatiske dokumentmateren: På kontrollpanelet trykker du på Kopi > Meny > Kopifunksjon > Tosidig > 1-> Tosidig eller 1 -> Tosidig Rot. Skrive ut på den ene siden av papiret, og legg deretter i arket igjen for å skrive ut på den andre siden.
  • Dobbeltsidig utskrift kanskje ikke tilgjengelig for enkelte modeller.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...