hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-2160 fargelaser-MFP - Legge inn originaler

Dette dokumentet viser hvordan du legger inn originaler i skriveren.

Legg inn originaler

Du kan legge en original som skal kopieres eller skannes, på glassplaten.
 1. Løft og åpne skannerlokket.
  Figur : Eksempel på å løfte og åpne skannerlokket
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster ned mot registreringsveiledningen i øvre venstre hjørne på glasset.
  Figur : Eksempel på å plassere originalen med forsiden ned på skannerglasset
 3. Lukk skannerlokket. Vær forsiktig så du ikke flytter dokumentet.
    forsiktig:
  Når du lukker skannerlokket etter at du har plassert dokumentet, må du være forsiktig så du ikke klemmer fingrene mellom skannerglassplaten og dekselet. Skriveren kan ha et tungt lokk (eller deksel) for å ha optimalt trykk på dokumentet og få best mulig skanneresultat.
  merknad:
  • Hvis lokket er skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Hvis du kopierer en side fra en bok eller et blad, løfter du skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukker du lokket. Start kopieringen med skannerlokket åpent hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...