hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-2160 fargelaser-MFP - bytte bildebehandlingsenhet

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut bildebehandlingsenheten for Samsung CLX-2160 flerfunksjonslaserskriver med farger.
Levetiden til bildebehandlingsenheten er omtrent 20 000 sider for svart eller 50 000 bildeutskrifter, det som inntreffer først. Når levetiden på bildebehandlingsenheten er utløpt, vises en melding om at bildebehandlingsenheten må skiftes ut på kontrollpanelskjermen. Hvis ikke slutter skriveren å skrive ut.
  forsiktig:
 • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne enhetspakken for bildebehandling. De kan ripe opp overflaten på bildebehandlingsenheten.
 • Vær forsiktig slik at overflaten på bildebehandlingsenheten ikke skrapes opp.
 • For å unngå skade, ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.

Skifte ut bildebehandlingsenheten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut bildebehandlingsenheten.
 1. Slå av skriveren, og vent et par minutter til skriveren er avkjølt.
 2. Åpne frontdekselet.
 3. Fjern alle tonerkassettene og resttonerbeholderen fra skriveren.
  Figur : Eksempel på å fjerne alle tonerkassettene og resttonerbeholderen
 4. Trekk bildebehandlingsenheten ut av skriveren ved hjelp av håndtaket i bunnen.
  Figur : Eksempel på trekke bildebehandlingsenheter ved hjelp av håndtaket
 5. Utvid øverste håndtaket på bildebehandlingsenheten, og bruk det til å trekke enheten helt ut av skriveren.
  Figur : Eksempel på å utvide øverste håndtaket og deretter dra ut bildebehandlingsenheten
 6. Ta en ny bildebehandlingsenhet ut av emballasjen. Fjern beskyttelsesenhetene på begge sider av bildebehandlingsenheten og også papiret som beskytter overflaten på bildebehandlingsenheten.
  Figur : Eksempel på å ta den nye bildebehandlingsenheten ut av emballasjen
 7. Hold håndtakene til den nye bildebehandlingsenheten, og skyv bildebehandlingsenheten til den klikker på plass.
  Figur : Eksempel på å holde håndtak et og skyve bildebehandlingsenheten på plass
 8. Fjern de fire beskyttelseshettene på tonerkassettinngangene på bildebehandlingsenheten. Når du fjerner beskyttelseshetten, må du løft opp håndtaket og dra den ut.
  Figur : Eksempel på fjerne fire beskyttelseshetter
    forsiktig:
  Hvis du bruker for mye makt på beskyttelseshettene, kan det forårsake problemer.
 9. Sett tonerkassetter og resttonerbeholder inn i de aktuelle sporene til de klikker på plass.
  Figur : Eksempel på å sette inn tonerkassetter og resttonerbeholderer
 10. Lukk frontdekselet helt igjen.
    forsiktig:
  Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.
 11. Slå på skriveren.
  merknad:
  • Etter omstart tilbakestiller skriveren automatisk telleren for bildebehandlingsenheten.
  • Hvis installasjonen fullføres på rett måte, blir en veiledningsrapport skrevet ut automatisk. Vent i omtrent 1,5 minutter for at skriveren skal bli klar.
    forsiktig:
  Installer bildebehandlingsenheten på nytt hvis det er sprakelyder. Bildebehandlingsenheten er ikke riktig installert.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...