hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x laser-MFP - Legge inn papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.

Oversikt over skuff

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
  Figur : Papirskuff
 1. Skuffeforlenger
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.
merknad:
Papirmengdeindikator viser mengden papir i skuffen.
 1. Full
 2. Tom

Papirtype som kan brukes til dobbeltsidig utskrift

merknad:
Dobbeltsidig utskrift kanskje ikke tilgjengelig for enkelte modeller.
Papirtypene som kan brukes til dobbeltsidig utskrift, varierer etter skriverens spenning. Se følgende tabell.
Spenning
Tilgjengelig papir
110 V
Letter, Legal, USA Folio, Oficio
220V
A4

Legge papir i skuffen

merknad:
Når du skriver ut ved hjelp av skuffen, må du ikke legge papir i den manuelle materen, det kan føre til papirstopp.
 1. Juster skuffeforlengeren.
  Figur : Skuffeforlenger, justere
 2. Juster papirbredde- og papirlengdeskinnene.
  Figur : Papirskinner, justere
 3. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 4. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Papir, legge inn
 5. Juster papirskinnene og skuffeforlengeren til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Justere papirskinnene
  Figur : Riktig justert
  Figur : Ikke-krøllet papir
 6. Sett inn papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, sette inn

Legge i den manuelle materen

Den manuelle materen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.

Tips om bruk av den manuelle materen

 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i den manuelle materen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
 • Legg utskriftspapir med forsiden ned med den øvre kanten inn mot flerfunksjonsskuffen først og deretter midt i skuffen.
 • Bare legg i det tilgjengelige papiret for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
 • Følg retningslinjene for å legge inn papir ved utskrift på spesialpapir.
 • Når papiret overlapper når du skriver ut ved hjelp av den manuelle materen, må du åpne skuffen og fjerne papiret før du prøver å skrive ut igjen.
 • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater ikke skriveren papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.
 1. Trykk for å åpne døren til den manuelle materen.
  Figur : Manuell mater, åpne
 2. Juster breddeskinnene i den manuelle materen i henhold til papirstørrelsen.
  Figur : Breddeskinner, justere
 3. Legg inn papir og juster breddeskinnene inntil kanten på papiret.
  Figur : Papir, legge inn

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...