hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-M3015-laserskriver - Skifte ut bildebehandlingsenheten

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut bildebehandlingsenheten for Samsung Xpress SL M3015-laserskriveren.
Når levetiden på bildebehandlingsenheten er utløpt, vises vinduet for Smart Panel-programmet på datamaskinen og indikerer at bildebehandlingsenheten må byttes. Hvis ikke vil skriveren slutte å skrive ut.
  forsiktig:
 • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne enhetspakken for bildebehandling. De kan ripe opp overflaten på bildebehandlingsenheten.
 • Ikke rør det grønne området på bildebehandlingsenheten. Bruk håndtaket på bildebehandlingsenheten for å unngå å berøre dette området.
 • For å unngå skade, ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
 • Kontroller at alle tonerkassettene er ordentlig installert før du lukker frontdekselet.

Skifte ut bildebehandlingsenheten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut bildebehandlingsenheten.
 1. Trykk på utløserknappen, og åpne deretter frontdekselet.
  Figur : Eksempel på å trykke på utløserknappen og deretter åpne frontdekselet
 2. Ta tak i håndtakene til tonerkassetten, og fjern den fra skriveren.
  Figur : Eksempel på å ta tak i tonerkassettene
 3. Ta tak bildebehandlingsenheten, og fjern den fra skriveren.
  Figur : Eksempel på å ta tak i bildebehandlingsenheten og fjerne den
 4. Ta den nye bildebehandlingsenheten ut av boksen, og fjern deretter all plastemballasjen.
  Figur : Eksempel på å ta den nye bildebehandlingsenheten ut av boksen og fjerne all plastemballasjen.
 5. Sett inn bildebehandlingsenheten igjen.
  Figur : Eksempel på å sette inn bildebehandlingsenheten igjen
 6. Sett inn tonerkassetten (1), og lukk deretter frontdekselet (2).
  Figur : Eksempel på å sette inn tonerkassetten (1) og deretter lukke frontdekselet (2).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...