hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-M2620-M2626 SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - Legge inn papir

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i papirskuffen.

Oversikt over papirskuffen

Juster papirskinnene for å endre størrelsen på papiret i skuffen.
  Figur : Papirskuffskinner
 1. Skuffeforlenger
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
merknad:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjørt papir.
Papirmengdeindikator viser mengden papir i skuffen.
  Figur : Indikator for papirkapasitet
 1. Full
 2. Tom

Legge papir i skuffen

Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
merknad:
Ikke legg papir i den manuelle materen når du skriver ut med skuffen. Det kan føre til fastkjørt papir.
 1. Ta papirskuffen ut av skriveren.
 2. Bruke skufforlengeren (1) og juster skuffstørrelsen i henhold til papirstørrelse som skal legges i (2).
  Figur : Juster forlengeren
 3. Juster papirlengdeskinnene og papirbreddeskinnene etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirbredde- og lengdeskinnene
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret.
 5. Legg inn papiret i skuffen.
  Figur : Legg i papir
 6. Ta tak i papirlengdeskinnen og skyv den mot papirbunken til den berører kanten av bunken.
  Figur : Juster papirførerne
  merknad:
  • Ikke skyv papirlengdeskinnene så mye at papiret krøller seg.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan det føre til fastkjørt papir.
  Figur : Plasser papirskinnene i riktig posisjon
 7. Sett skuffen inn igjen.
  Figur : Sett skuffen inn igjen
 8. Åpne utskriftsstøtten.
  Figur : Åpne utskriftsstøtten

Legge inn papir i den manuelle materen

Papirskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av manuell mating i skuffen:
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.
 • Hvis du velger Manuell mater for papirkilde i programmet, må du trykke på knappen Utskriftsskjerm eller Demoside eller WPS hver gang du skriver ut en side. Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i den manuelle skuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
 • Legg utskriftsmateriale med forsiden opp midt i skuffen slik at den øvre kanten går inn i den manuelle materen først.
 • Legg bare i det tilgjengelige papiret, for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
 • Ved utskrift på spesialpapir må du følge retningslinjene for å legge i papir.
 • Hvis papiret overlapper når du skriver ut med den manuelle materen, må du åpne skuff 1 og fjerne papirene. Prøv deretter å skrive ut på nytt.
 • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater ikke skriveren papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.
Følg instruksjonene for å legge papir i den manuelle skuffen.
 1. Åpne dekselet på den manuelle materen.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Utvid skinnene i den manuelle materen slik at de er bredere enn utskriftsmaterialet.
  Figur : Utvid materskinnene
 3. Juster skinnene i den manuelle materen til bredden på utskriftsmaterialet uten at det blir bøyd.
  Figur : Juster skinnene i den manuelle materen
 4. Åpne utskriftsstøtten.
  Figur : Åpne utskriftsstøtten

Skrive ut på spesialmedia

Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare. Dette vil forhindre en feilmelding om at papiret ikke samsvarer.
Hvis du vil endre papirinnstillingen i skriveren, går du til Samsung Easy Printer Manager, velger Bytt til avansert modus > Enhetsinnstillinger.
Angi deretter papirtypen fra vinduet Utskriftsinnstillinger > Papir-fanen > Papirtype.
Hvis du for eksempel vil skrive ut på etiketter, velger du Etiketter som Papirtype.
merknad:
 • Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen.
 • Hvis spesialmedier blir skrevet ut med krøller, folder eller svarte streker, må du åpne dekselet på baksiden og prøve å skrive ut igjen. La det bakre dekselet være åpent under utskrift.
Se tabellen over hvilke spesialmedier som kan brukes i skuffen.
Typer
Skuff
Manuell mater
Vanlig
Y
Y
Tykt
Y
Y
Tykkere
Y
Tynt
Y
Y
Bond
Y
Y
Farge
Y
Kort
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolutt
Y
Tykk konvolutt
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Y
Arkiv
Y
Y
(Y: støttet, tomt: ikke støttet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...