hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SCX-3200 laser-MFP - Legge inn originaler

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger originaldokumentene inn i skriveren for Samsung SCX 3200 lasermultifunksjonsskrivere.
merknad:
Illustrasjonene i denne brukerveiledningen kan avvike fra skriveren, avhengig av modell og valgte alternativer.

Legge originaler på skannerglasset

Bruk skannerglasset til å kopiere eller skanne originaler. Du får den beste skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder.
Slik legger du originaldokumentene på skannerglasset:
 1. Løft og åpne skannerlokket.
  Figur : Eksempel på å løfte og åpne skannerlokket
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset. Juster den etter registreringsveilederen i øverste venstre hjørnet på glasset.
  Figur : Eksempel på å plassere originalen med forsiden ned
 3. Lukk skannerlokket.
merknad:
 • Hvis lokket er skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
 • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
 • Legge papir i skuffen
 • Skrive ut på spesialmedia
 • Bruke utskriftsstøtten
  forsiktig:
 • Hvis du kopierer en side fra en bok eller et blad, løfter du skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukker du lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med skannerlokket åpent.
 • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
 • Ikke stikk hendene inn når du lukker skannerlokket. Skannerlokket kan falle ned på hendene dine slik at du blir skadet.
 • Ikke se på lyset fra i skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...