hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 laser-MFP - legge i papir

Dette dokumentet viser hvordan du legger papir i papirskuffen.
  Figur : Deler av papirskuffen
 1. Papirbreddeskinne
 2. Skuff
merknad:
 • Hvis du ikke justerer skinnen, kan det føre til papirregistrering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.
 • Bildene i denne brukerveiledningen samsvarer kanskje ikke med skriveren. Dette avhenger av skrivermodell og -funksjoner. Sjekk skrivertypen din.

Legge papir i skuffen

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge papir i skuffen.
 1. Åpne skuffen (1). Juster deretter skuffstørrelsen etter størrelsen på mediet du legger i (2).
  Figur : Åpne papirskuffen
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg i papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Legg i papir
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnene så mye at papiret krøller seg.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller at papiret blir krøllete.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
  Figur : Riktig plassering av papirbreddeskinnene
 4. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Juster papirbreddeskinnen
 5. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.

Manuell mating i skuffen

Papirskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av manuell mating i skuffen:
 • Hvis du velger Paper > Source > Manual Feeder (Papir > Kilde > Manuell mater) fra skriverdriveren, må du trykke på OK hver gang du skriver ut en side.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i skuffen.
 • Legg utskriftsmateriale med forsiden opp midt i skuffen, med den øvre kanten inn mot skuffen først.
 • Bruk bare godkjente papirtyper, for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i skuffen.
 • Når du skal skrive ut på spesialmedier, må du følge retningslinjene for innlegging av medier. (Se neste avsnitt, Skrive ut på spesialmedier.)
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.

Skrive ut på spesialmedier

Hvis du vil endre papirinnstillingen i skriveren, angir du papirtype i vinduet Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger) > fanen Paper (Papir) > Paper Type (Papirtype).
Hvis du for eksempel vil skrive ut på etiketter, velger du Label (Etikett) for Paper Type (Papirtype).
merknad:
Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen.
Se tabellen for spesialmedier som kan brukes i skuffen.
Typer
Skuffa
Vanlig
Y
Tykt
Y
Tynt
Y
Bond
Y
Farge
Y
Kort
Y
Etiketter
Y
Konvolutt
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Arkiv
Y
a. Papirtypene som er tilgjengelige for manuell mating i skuff.
(Y: støttes, blank: støttes ikke)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...