hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 laser-MFP - legge i originaldokumenter

Dette dokumentet viser hvordan du legger originaldokumenter i skriveren. Du kan bruke skannerglasset eller dokumentmateren til å legge i et originaldokument for kopiering, skanning og sending av en faks.

Forbereding av originaldokumenter

Når du skal klargjøre et originaldokument, bør du følge disse retningslinjene:
 • Ikke legg i papir som er mindre enn 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tommer) eller større enn 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer).
 • Ikke forsøk å legge i følgende typer papir, for å forebygge fastkjørt papir, lav utskriftskvalitet og skader på skriveren.
  • Karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
  • Belagt papir
  • Glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
  • Krøllet eller skrukket papir
  • Krøllete eller rullet papir
  • Revet papir
 • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
 • Ikke legg i hefter, brosjyrer eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.

Legge originaldokumenter på skannerglasset

Sjekk at det ikke ligger noen originaldokumenter i dokumentmateren. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.
Gjør følgende for å legge et originaldokument på skannerglasset.
 1. Åpne skannerdekselet.
  Figur : Åpne skannerdekselet
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset, slik at den ligger inntil registreringsskinnen øverst til venstre på glasset.
  Figur : Legge originaldokumentet inntil registreringsskinnen
 3. Lukk skannerlokket.
    advarsel:
  • Vær forsiktig, slik at du ikke knuser skanneglasset. Du kan bli skadet.
  • Vær forsiktig, slik at ikke skannedekselet faller ned på hendene dine. Du kan bli skadet.
  • Når du skanner eller kopierer, må du ikke se på lyset i skanneren. Det er skadelig for øynene, og det kan være farlig.
  merknad:
  • Hvis skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Når du skal kopiere en side fra en bok eller et blad, må du løfte skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukke lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, starter du kopieringen med lokket åpent.

Legge originaldokumenter i dokumentmateren

Når du bruker dokumentmateren, kan du legge i opptil 40 papirark (80 g/m2, 20 pund brevpapir) for én jobb. Gjør følgende for å legge originaldokumenter i dokumentmateren:
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Vift eller bøy papiret
 2. Legg originalen med forsiden opp i dokumentmaterens innskuff. Sørg for at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen som er angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legge i original med forsiden opp
 3. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirbreddeskinnene
  merknad:
  Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid hold det rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...