hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-C48x fargelaser-MFP - legge i originaldokumenter

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger i papir i skuffen.
Du kan bruke skannerglasset eller dokumentmateren til å legge i et originaldokument for kopiering, skanning og sending av en faks.
merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk hvilken type skriver du har.

På skannerglasset

Du kan bruke skannerglasset ved kopiering eller skanning av originaler. Det er mulig å få den beste skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder. Sørg for at det ikke er noen originaler i dokumentmateren. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset.
 1. Løft og åpne skannerlokket.
  Figur : Skannerlokk, åpne
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset. Juster den etter registreringsveilederen i øverste venstre hjørnet på glasset.
  Figur : Plassere original, med forsiden ned
 3. Lukk skannerlokket.
merknad:
 • Hvis lokket er skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
 • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
 • Hvis du kopierer en side fra en bok eller et blad, må du løfte skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukke lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med skannerlokket åpent.
  forsiktig:
 • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
 • Ikke stikk hendene inn når du lukker skannerlokket. Skannerlokket kan falle ned på hendene dine og føre til skader.
 • Ikke se på lyset fra skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

I dokumentmateren

 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 2. Legg originalen med forsiden opp i dokumentmaterens innskuff. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legge i original, med forsiden opp
 3. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
  Figur : Breddeskinner, justere
  merknad:
  Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid holde glasset rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...