hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-C48x fargelaser-MFP - legge papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger i papir i skuffen.

Oversikt over skuff

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
  Figur : Papirskuff
 1. Papirdeksel
 2. Skinnelås
 3. Papirlengdeskinne
 4. Papirbreddeskinne
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Legge papir i skuffen

merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk hvilken type skriver du har.
 1. Dra ut papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, ta ut
 2. Åpne dekselet for papir.
  Figur : Papirdeksel, åpne
 3. Klem på papirbreddeskinnen og papirlengdehendelen for å plassere dem i riktig papirstørrelsesspor merket nederst i skuffen for å justere størrelsen.
  Figur : Papirskinner, justere
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 5. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Papir, legge i
  For papir som er mindre enn A4-størrelse, trykker du på og låser opp skinnelåsen i skuffen og skyver skuffen inn manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Liten papirstørrelse, låse opp
  Figur : Liten papirstørrelse, justere skinner
  For papir som er lengre enn Legal, trykker du på og låser opp skinnelåsen i skuffen og trekker ut skuffen manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Lang papirstørrelse, låse opp
  Figur : Lang papirstørrelse, justere skinner
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
   Figur : Ikke brettet eller krøllete
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig justering av skinne
 6. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Juster lengde- og breddeskinnene
 7. Lukk dekselet for papir.
  Figur : Papirdeksel, lukke
 8. Sett inn papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, sette inn
 9. Se Angi papirstørrelse og -type når du skal skrive ut et dokument og angi papirtype og -størrelse for skuffen.
Skuffen er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region. Hvis du vil endre størrelsen til A4 eller Letter, må du justere hendelen og papirbreddeskinnen riktig.
 1. Trekk skuffen ut av skriveren. Åpne dekselet for papir og fjern om nødvendig papir i skuffen.
 2. Hvis du vil endre størrelsen til Letter, tar du tak i hendelen på baksiden av skuffen og roterer den med klokken. Hendelen kan ses når papirlengdeskinnen flyttes til papir av Letter-størrelse (LTR).
  Figur : Papirskuffhendel
 3. Klem på papirbreddeskinnen, og skyv den til kanten av hendelen.
  Figur : Breddeskinne, justere

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...