hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - legge i papir

Dette dokumentet viser hvordan du legger papir i papirskuffen for laserskriverne Samsung SL-M3870, M3375, M4070, M3370, M4072, M3875 og M4075.
merknad:
Illustrasjonene i denne brukerveiledningen kan avvike fra skriveren, avhengig av modell og valgte alternativer.

Skrive ut på spesialmedier

Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare for at du skal kunne skrive ut uten en feilmelding om manglende papirsamsvar.
Hvis du vil endre papirinnstillingen i skriveren, går du til Samsung Easy Printer Manager og velger (Switch to advanced mode (Bytt til avansert modus)))> Device Settings (Enhetsinnstillinger).
Hvis skriveren støtter en skjerm, for eksempel en berøringsskjerm, kan du angi den fra kontrollpanelet. Du kan deretter angi papirtype i vinduet Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger) > fanen Paper (Papir) > Paper Type (Papirtype). Hvis du for eksempel vil skrive ut på etiketter, velger du Labels (Etiketter) for Paper Type (Papirtype).
merknad:
  • Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen.
  • Illustrasjonene i denne brukerveiledningen kan avvike fra skriveren, avhengig av modell og valgte alternativer.
Se tabellen for bruk av spesialmedier i skuffen.
Typer
Skuff 1
Valgfri skuffa
Flerfunksjonsskuffen (den manuelle materen)
Vanlig
·
·
·
Tykt
·
·
·
Tykkere
·
Tynt
·
·
·
·
Bond
·
·
·
Bomull
·
Konvolutt
·
Farge
·
Kort
·
·
·
Etiketter
·
Forhåndstrykt
·
Resirkulert
·
·
·
Arkiv
·
·
·
a. valgfri enhet
(·: støttes, blank: støttes ikke)
merknad:
Medietypene vises i Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger). Dette papirtypealternativet lar deg angi papirtypen som skal legges i skuffen. Denne innstillingen vises i listen, slik at du kan velge den. På denne måten får du den beste kvalitetsutskriften. Hvis du ikke angir papirtype, kan det hende at ønsket utskriftskvalitet ikke oppnås.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...