hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-C48x fargelaser-MFP - bytte bildebehandlingsenhet

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut bildebehandlingsenheten. Når levetiden på bildebehandlingsenheten er utløpt, vises vinduet for Smart Panel-programmet på datamaskinen og indikerer at bildebehandlingsenheten må byttes. Hvis ikke vil skriveren slutte å skrive ut.
  forsiktig:
 • Ikke bruk skarpe gjenstander, slik som kniv eller saks, for å åpne esken med bildebehandlingsenheten. De kan skade overflaten på bildebehandlingsenheten.
 • Vær forsiktig slik at overflaten på bildebehandlingsenheten ikke skrapes opp.
 • For å unngå skade, ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
 • Kontroller at alle tonerkassettene er ordentlig installert før du lukker frontdekselet.

Skifte ut bildebehandlingsenheten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut bildebehandlingsenheten.
 1. Åpne frontdekselet.
  Figur : Eksempel på åpning av frontdekselet
 2. Ta tonerkassettene ut av skriveren.
  Figur : Eksempel på å ta ut tonerkassettene
 3. Fjern beholderen for avfallstoner.
  Figur : Eksempel på å fjerne beholderen for avfallstoner
 4. Ta ut den gamle bildebehandlingsenheten.
  Figur : Eksempel på å ta bildebehandlingsenheten ut av skriveren
 5. Fjern forsiktig all emballasjen fra den nye bildebehandlingsenheten, og sett den så inn i skriveren.
  Figur : Eksempel på å pakke ut, og så sette inn bildebehandlingsenheten
 6. Sett inn beholderen for toneravfall.
  Figur : Eksempel på å sette inn beholderen for toneravfall
 7. Ta tonerkassettene ut av skriveren.
  Figur : Eksempel på å sette inn tonerkassetter
 8. Lukk frontdekselet.
  Figur : Eksempel på lukking av frontdekselet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...