hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-M202x laserskriver - legge papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger i papir i skuffen.

Oversikt over skuff

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
  Figur : Papirskuff
 1. Papirbreddeskinne
 2. Skuff
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Legge papir i skuffen

 1. Åpne skuffen.
  Figur : Skuff, åpne
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Juster skuffstørrelsen etter papirstørrelsen som legges inn. Legg deretter papiret med siden for utskrift opp, og åpne utskuffen.
  Figur : Skuffstørrelse, justere
 4. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Breddeskinne, justere
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig justering av skinne
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
   Figur : Ikke brettet eller krøllete
 5. Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument.

Manuell mating i skuffen

Den manuelle materen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Figur : Manuell mating

Tips om bruk av den manuelle materen

 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i den manuelle materen.
 • Hvis brukeren velger Paper > Source > Manual Feeder (Papir > Kilde > Manuell mater) for papirkilden i programmet, må brukeren trykke på knappen (Utskriftsskjerm) eller (WPS) hver gang han/hun skriver ut en side, og bare legge i én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i den manuelle skuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
 • Legg i utskriftspapiret med forsiden opp med den øvre kanten inn mot den manuelle materen først og deretter midt i skuffen.
 • Bare legg i det tilgjengelige papiret for å forebygge papirstopp og opprettholde utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
 • Ved utskrift med spesialpapir må brukeren følge retningslinjene for påfylling.
 • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater ikke skriveren papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...