hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-318x fargelaser-MFP - skifte ut bildebehandlingsenheten

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut bildebehandlingsenheten. Når bildebehandlingsenheten har nådd slutten av levetiden, vises vinduet for Smart Panel-programmet på datamaskinen, som indikerer at bildebehandlingsenheten må skiftes ut. Hvis ikke vil skriveren slutte å skrive ut.

Skifte ut bildebehandlingsenheten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut bildebehandlingsenheten.
 1. Hvis skriveren skriver ut fra datamaskinen eller varmer opp, må du vente til jobben er avsluttet. Slå deretter av skriveren.
 2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.
  Figur : Frontdeksel, åpent
 3. Ta tak i håndtakene på den fremre kassetten og trekk for å fjerne de fire kassetten fra skriveren.
  Figur : Tonerkassett, fjern
 4. Trekk avfallstonerbeholderen ut av skriveren ved hjelp av håndtaket.
  Figur : Avfallstonerbeholder, fjern
 5. Trekk bildebehandlingsenheten ut av skriveren ved hjelp av furen foran på bildebehandlingsenheten.
  Figur : Bildebehandlingsenhet, fjern
 6. Ta en ny bildebehandlingsenhet ut av emballasjen. Fjern beskyttelsenhetene på begge sider av bildebehandlingsenheten og papiret som beskytter overflaten av bildebehandlingsenheten.
  • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne enhetspakken for bildebehandling.
  • Ikke rør trommen på bildebehandlingsenheten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
  • Vær forsiktig slik at overflaten på bildebehandlingsenheten ikke skrapes opp.
  • For å unngå skade, ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
 7. Hold i sporet på forsiden av bildebehandlingsenheten mens du skyver bildebehandlingsenheten inn i skriveren.
  Figur : Bildebehandlingsenhet, sett inn
 8. Sett avfallstonerbeholderen på plass, og skyv den inn for å sørge for at den sitter ordentlig på plass.
  Figur : Avfallstonerbeholder, sett inn
 9. Skyv de fire tonerkassettene tilbake i skriveren.
  Figur : Tonerkassett, sett inn
 10. Lukk frontdekselet godt.
    forsiktig:
  Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere. Sørg for at alle tonerkassettene er riktig installert. hvis en av tonerkassettene ikke er riktig installert, vil ikke frontdekselet lukkes.
 11. Slå på skriveren.
  merknad:
  • Det kan ta noen minutter for skriveren å gjøre seg klar.
  • Hvis skriveren ikke gjenkjenner statusen til tonerkassetter, kan du åpne og lukke frontdekselet. Hvis problemet vedvarer, slår du strømknappen av og deretter på igjen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...