hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-318x fargelaser-MFP - skifte ut avfallstonerbeholderen

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten. Når levetiden til avfallstonerbeholderen er utløpt, vises vinduet for Smart Panel-programmet på datamaskinen og indikerer at avfallstonerbeholderen må byttes. Hvis ikke vil skriveren slutte å skrive ut.

Skift ut beholderen for avfallstoner

Følg denne fremgangsmåten for å skifte beholderen for avfallstoner.
 1. Slå av skriveren, og vent et par minutter for at skriveren skal kjøle seg ned.
 2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.
  Figur : Frontdeksel, åpent
 3. Trekk avfallstonerbeholderen ut av skriveren ved hjelp av håndtaket.
  Figur : Avfallstonerbeholder, fjern
  merknad:
  Sørg for at du legger avfallstonerbeholderen på et flatt underlag slik at toneren ikke renner ut.
 4. Fjern den korken fra beholderen som vist nedenfor, og bruk den til å stenge åpningen på avfallstonerbeholderen.
  Figur : Avfallstonerbeholder, lukk
    forsiktig:
  Ikke vipp eller snu beholderen på hodet.
 5. Ta en ny avfallstonerbeholder ut av emballasjen.
 6. Sett den nye beholderen på plass, og skyv den inn for å sørge for at den sitter ordentlig på plass.
  Figur : Avfallstonerbeholder, sett inn
 7. Lukk frontdekselet godt.
    forsiktig:
  Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere. Sørg for at alle tonerkassettene er riktig installert. hvis en av tonerkassettene ikke er riktig installert, vil ikke frontdekselet lukkes.
 8. Slå på skriveren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...