hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-4829 laser-MFP - legge inn papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.

Endre størrelsen på papiret i papirskuffen

Brukere kan laste inn papir i lengre størrelser, som papir i Legal-størrelse, ved å justere papirskinnene for å utvide papirskuffen.
  Figur : Papirskuff
 1. Papirlengdeskinne
 2. Støtteskinne
 3. Skinnelås
 4. Papirbreddeskinne
 1. Trykk og hold nede skinnelåsen, og skyv papirlengdeskinnen slik at den sitter i riktig papirstørrelsespor. Den er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region.
  Figur : Skinnelås, trykk og hold nede
 2. Når du har lagt inn papir i skuffen, justerer du støtteskinnen slik at den så vidt berører papirbunken.
  Figur : Støtteskinne, juster
 3. Klem papirbreddeskinnene som anvist, og skyv dem til papirbunken til den så vidt berører kanten av bunken.
  Figur : Breddeskinner, klem
 4. Legg papiret i skuffen.
 5. Sett skuffen inn i skriveren.
 6. Angi en papirstørrelse fra datamaskinen.
  • Ikke skyv papirbreddeskinnene så mye at papiret krøller seg.
  • Hvis papirbreddeskinnene ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Justering av breddeskinne

Legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen

Legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen. Skuff 1 har plass til maksimalt 250 ark på 80 g/m2 (20 pund båndpapir) med vanlig papir.
En tilleggsskuff kan kjøpes og festes under standardskuffen for å kunne legge inn ytterligere 250 ark med vanlig papir.
merknad:
Bruk av fotopapir eller glanset papir kan føre til problemer som krever reparasjoner. Slike reparasjoner dekkes ikke av garanti eller serviceavtaler.
 1. Legg inn papir ved å trekke og dra ut papirskuffen og legge inn papiret med siden som skal skrives ut, vendt ned.
   Figur : Legg inn papiret med forsiden ned
  1. Full
  2. Tom
 2. Etter du har lagt inn papir, angir du papirtype og -størrelse på PC-en for skuff 1.
  merknad:
  • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan brukerne legge inn ett ark av gangen i den manuelle skuffen.
  • Brukere kan legge inn tidligere utskrevne ark. Den utskrevne siden skal ligge med forsiden opp med en ukrøllet kant foran. Snu arket dersom det oppstår problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...