hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 fargelaser-MFP - legge inn papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger inn papir i papirskuffen.
  Figur : Deler av papirskuffen
 1. Papirdeksel
 2. Skinnelås
 3. Papirlengdeskinne
 4. Papirbreddeskinne
merknad:
Hvis du ikke justerer skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjørt papir.

Legge papir i skuffen

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn papir i skuffen.
 1. Fjern papirskuffen.
  Figur : Fjern papirskuffen
 2. Åpne dekselet for papir.
  Figur : Åpne papirdekselet
 3. Trykk på og hekt av skinnelåsen i skuffen (1), og trekk skuffen ut manuelt (2). Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen (3).
  Figur : Juster papirførerne
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før den legges inn.
  Figur : Bøy eller vift papiret.
 5. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Legg papir i skuffen
  • For papir som er mindre enn Letter-størrelse: Trykk på og hekt av skinnelåsen i skuffen (1), og skyv skuffen inn manuelt (2).
   Figur : Justere skuffen for mindre papir
   Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
   Figur : Juster papirførerne
  • For papir som er lengre enn Letter-størrelse: Trykk på og hekt av skinnelåsen i skuffen (1), og trekk skuffen ut manuelt (2). Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
   Figur : Justere skuffen for lengre papir
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnene så mye at papiret krøller seg.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til at papiret kan bli fastkjørt eller brettet.
  • Hvis du ikke justerer papirbreddeskinnene, kan dette føre til fastkjørt papir.
  Figur : Riktig plassering av papirbreddeskinnene
 6. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Justere papirbreddeskinnene
 7. Lukk dekselet for papir.
  Figur : Lukk papirdekselet
 8. Sett inn papirskuffen.
  Figur : Sett inn papirskuffen
 9. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.

Skrive ut på spesialmedier

Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare for å skrive ut uten feilmelding om at papir samsvarer ikke.
Hvis du vil endre papirinnstillingen som er angitt i skriveren, går du til Samsung Easy Printer Manager og velger Bytt til avansert modus > Enhetsinnstillinger.
Hvis skriveren støtter en skjerm, kan du angi den ved hjelp av Menyknappen på kontrollpanelet. Angi deretter papirtypen fra vinduet Utskriftsinnstillinger > Papir > Papirtype.
merknad:
Når du bruker spesialmedier, mater du inn ett ark om gangen.
Se tabellen for spesialmedier du kan bruke i skuffen.
Typer
Skuffa
Vanlig
Y
Tykt
Y
Tynt
Y
Bond
Y
Farge
Y
Kort
Y
Etiketter
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Arkiv
Y
Glanset foto
Y
Matt foto
Y
a. Papirtypene som er tilgjengelig for manuell mating i skuffen.
(Y: støttes, Tom: støttes ikke:)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...