hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 fargelaser-MFP - legge inn originaler

Dette dokumentet viser hvordan du legger inn originale dokumenter i skriveren. Du kan bruke skannerglasset eller dokumentmateren til å legge inn en original for å kopiere, skanne og sende en faks.

Forbereding av originaldokumenter

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å klargjøre et originaldokument:
 • Ikke legg i papir som er mindre enn 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tommer) eller større enn 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer).
 • Ikke forsøk å legge i følgende typer papir, for å forebygge fastkjørt papir, lav utskriftskvalitet og skader på skriveren.
  • Karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
  • Belagt papir
  • Glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
  • Krøllet eller skrukket papir
  • Krøllete eller rullet papir
  • Revet papir
 • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
 • Ikke legg i hefter, brosjyrer eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.

Legge inn originaler på skannerglasset

Sørg for at det ikke er noen originaler i dokumentmateren. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn en original på skannerglasset.
 1. Åpne skannerdekselet.
  Figur : Åpne skannerdekselet
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster ned mot registreringsveiledningen i øvre venstre hjørne på glasset.
  Figur : Juster originaldokumentet med registreringsskinnen
 3. Lukk skannerlokket.
    advarsel:
  • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
  • Vær forsiktig så du ikke lar skannerdekselet falle over hendene dine. Du kan bli skadet.
  • Under skanning eller kopiering må du ikke se på lyset i skanneren. Det er skadelig for øynene og kan være farlig.
  merknad:
  • Hvis skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Når du kopierer en side fra en bok eller et blad, løfter du skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukker du lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, starter du kopieringen med lokket åpent.

Legge inn originaler i dokumentmateren

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn en original i dokumentmateren.
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Vift eller bøy papiret.
 2. Legg originalen med forsiden opp inn i dokumentmateren. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legg inn originalen med forsiden opp
 3. Juster dokumentbreddeskinnene etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirbreddeskinnene
  merknad:
  Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid hold det rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...