hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - legge inn originaler

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.
Skannerglasset eller den tosidige automatiske dokumentmateren (DADF) kan brukes til å legge inn en original for å kopiere, skanne og sende en faks.

På skannerglasset

Kontroller at det er ikke er noen originaler i DADF. Hvis det oppdages en original i DADF, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.

Forbereding av originaldokumenter

 • Ikke legg i papir som er mindre enn 25 x 25 mm (1,0 x 1,0 tommer) eller større enn 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 1. Åpne DADF.
  Figur : DADF, åpen
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster ned mot registreringsveiledningen i øvre venstre hjørne på glasset.
  Figur : Legg inn papiret, forsiden ned
 3. Lukk DADF.
  merknad:
  • Hvis DADF er åpen under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Ved kopi av en side fra en bok eller et blad må brukere løfte DADF til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukke lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm (1 tomme), start kopieringen med lokket åpent.
    forsiktig:
  • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Brukere kan bli skadet.
  • Ikke legg hendene på skannerglasset når du lukker DADF. DADF kan falle ned på brukerens hender og føre til skader.
  • Ikke se på lyset fra i skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

I den tosidige automatiske dokumentmateren (DADF)

Forbereding av originaldokumenter

 • Ikke legg i papir som er mindre enn 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 tommer) eller større enn 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).
 • DADF kan automatisk oppdage originaler i størrelsene A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF og Statement SEF.
 • Ikke forsøk å legge i følgende typer papir for å forebygge fastkjørt papir, lav utskriftskvalitet og skader på skriveren.
  • Karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
  • Belagt papir
  • Glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
  • Krøllet eller skrukket papir
  • Krøllete eller rullet papir
  • Revet papir
 • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
 • Ikke legg i hefter, brosjyrer eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.
Ved hjelp av DADF kan brukere laste opp til 100 papirark (80 g/m2, 20 pund brevpapir) for en jobb.
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 2. Legg originalene i DADF med forsiden opp. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legg inn papiret med forsiden opp
 3. Juster dokumentbreddeskinnene etter papirstørrelsen.
  Figur : Breddeskinner, juster
  merknad:
  Støv på DADF-glasset kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid holde glasset rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...