hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung laserskrivere - legge inn papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.

Standardskuff og dobbel kassettmater (ekstrautstyr)

Legg inn utskriftspapiret som brukes for de fleste utskriftsjobbene, i standardskuffen. Standardskuffen har plass til maksimalt 1040 ark av vanlig papir.
En dobbel kassettmater (ekstrautstyr) kan kjøpes og festes under standardskuffen for å kunne legge inn ytterligere 1040 ark med vanlig papir.
merknad:
 • Standardskuffen inneholder to skuffer. (Skuff 1, skuff 2)
 • Den doble kassettmateren inneholder to skuffer. (Skuff 3, skuff 4)
 • Fremgangsmåten for å legge i papir er den samme for skuff 1, skuff 2, skuff 3 og skuff 4.
  forsiktig:
Bruk av fotopapir eller glanset papir kan føre til problemer som krever reparasjoner. Slike reparasjonen dekkes ikke av garantien eller serviceavtaler.
 1. Klem på låsespaken på håndtaket, og trekk skuffen ut.
  Figur : Skuff, dra ut
 2. Klem på papirlengdeskinne, og dra den til enden av skuffen.
   Figur : Papirlengdeskinne, klem
  1. Papirlengdeskinne
 3. Klem på papirbreddeskinnen, og dra den til enden av skuffen.
   Figur : Papirbreddeskinne, klem
  1. Papirbreddeskinne
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy og vift papiret
 5. Legg i papiret med utskriftssiden opp.
  Figur : Legg i papir
 6. Justere papirlengdeskinnen til ønsket papirlengde.
  Figur : Papirlengdeskinne, juster
 7. Når du har lagt papir i skuffen, tar du tak i papirbreddeskinnen og skyver den mot papirbunken til den berører kanten av bunken. Ikke trykk skinnen for tett inntil kanten på papiret: skinnen kan bøye papiret.
  Figur : Papirbreddeskinne, juster
  merknad:
  • Ikke skyv papirskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Papirskinne
  Ikke overfyll skuffen: det kan føre til fastkjørt papir. Kontroller at papiret er lavere enn indikatorene for maks. papirkapasitet i skuffen.
   Figur : Maksimal papirkapasitet
  1. Indikator for papirkapasitet
 8. Fest papirlengdeskinnen med låsebryteren. Frigjør låsebryteren for å legge i en annen papirstørrelse.
   Figur : Papirlengdeskinne, fest
  1. Låsebryter
 9. Sett skuffen tilbake i skriveren.
Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument. For informasjon om hvordan du angir papirtype og størrelse på kontrollpanelet, kan du se Innstilling for skuff.
Standardskuffen og den doble kassettmateren (ekstrautstyr) kan oppdage forskjellige papirstørrelser automatisk.
Hvis brukere angir Bekreftelsesmelding for skuff til i Innstillinger for skuff, vises bekreftelsesvinduet automatisk.
Kontroller om papirstørrelsen og -typen i skuffen er registrert eller ikke. Hvis brukerne vil angi papirstørrelsen og -typen, eller hvis skriveren ikke registrerer dem, kan brukerne angi størrelsen og typen direkte i bekreftelsesvinduet.
merknad:
 • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan du sjekke om papiret oppfyller papirspesifikasjonene. Prøv deretter å legge ett ark om gangen inn i flerfunksjonsskuffen.
 • Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet. Skrive ut fra et program:
  1. Åpne et program og start utskriftsmenyen.
  2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
  3. Trykk på fanen Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype, størrelse og kilde.
  4. Trykk på OK.
  5. Start utskrift fra et program.

Flerfunksjonsskuff

Flerfunksjonsskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Dette er nyttig for enkeltsideutskrift på farget papir.

Tips om bruk av flerfunksjonsskuffen

 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen inn i flerfunksjonsskuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i flerfunksjonsskuff. Dette gjelder også andre typer utskriftspapir.
 • Legg utskriftspapiret med forsiden ned midt i skuffen med den øvre kanten inn mot flerfunksjonsskuffen først.
 • Legg alltid inn kun det spesifiserte utskriftspapiret for å unngå papirstopp og problemer med utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i flerfunksjonsskuffen.
 1. Åpne flerfunksjonsskuffen, og trekk ut utvidelsen om nødvendig.
  Figur : Flerfunksjonsskuff, åpen
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg papiret i skuffen med siden det skal skrives ut på, ned.
  Figur : Legg inn papiret, forsiden ned
 4. Klem papirbreddeskinnene i flerfunksjonsskuff og juster dem til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, det vil føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Papirbreddeskinner, klem
 5. Når du skriver ut et dokument, angi papirtype og størrelse for flerfunksjonsskuffen, se Papirstørrelse registreres automatisk.
  For informasjon om hvordan du angir papirtype og størrelse på kontrollpanelet, kan du se Innstilling for skuff.
  merknad:
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet. Skrive ut fra et program:
  1. Åpne et program og start utskriftsmenyen.
  2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
  3. Trykk på fanen Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype, størrelse og kilde.
  4. Trykk på OK.
  5. Start utskrift fra et program.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...