hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-5835, SCX-5935 laser-MFP - legge inn papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger inn papir i skuff 1, tilleggsskuffen og flerfunksjonsskuffen.
Legg inn utskriftsmaterialet som du bruker for de fleste utskriftsjobber, i skuff 1. Skuff 1 kan ha maksimalt 500 ark med vanlig papir. En tilleggsskuff er tilgjengelig for kjøp. Fest den nedenfor standardskuffen slik at du kan legge inn 500 ekstra ark med vanlig papir.
Papirnivåindikatoren på forsiden av Skuff 1 og tilleggsskuffen viser mengden papir som ligger i skuffen.
Figur : Papirnivåindikator
merknad:
Bruk av fotopapir eller glanset papir kan føre til problemer som krever reparasjoner. Slike reparasjonen dekkes ikke av garantien eller serviceavtaler.

Legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen.
 1. Trekk ut skuffen. Juster skuffstørrelsen etter størrelsen på mediet du legger inn. Se Endre størrelsen på papiret i papirskuffen for instruksjoner.
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift kanten på papiret.
  merknad:
  • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan du legge inn ett ark av gangen i flerfunksjonsskuffen.
  • Du kan legge inn tidligere utskrevne ark. Den utskrevne siden skal ligge med forsiden opp med en ukrøllet kant foran. Snu arket dersom det oppstår problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.
 3. Legg inn papiret med siden det skal skrives ut på, ned.
   Figur : Legg i papir
  1. Merke for papirgrense
  2. Papirnivåindikator
 4. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.
  merknad:
  • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan du sjekke om papiret oppfyller mediespesifikasjonene. Prøv deretter å legge ett ark om gangen inn i flerfunksjonsskuffen.
  • Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
   1. Åpne et program og start menyen for utskrift for å skrive ut fra et program.
   2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
   3. Trykk på Papir-fanen i Skriverinnstillinger, og velg riktig papirtype.
    Hvis du for eksempel vil bruke en etikett, setter du papirtypen til Etikett.
   4. Velg skuff i papirkilde, og trykk på OK.
   5. Start utskrift fra programmet.

Legge inn papir i flerfunksjonsskuffen

Flerfunksjonsskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel tranparenter, postkort, notatkort og konvolutter. Den er nyttig for enkeltsideutskrift på brevpapir eller farget papir.
Tips om bruk av flerfunksjonsskuffen
 • Legg bare inn én størrelse med utskriftsmateriale om gangen i skuffen.
 • For å forebygge papirstopp må du ikke legge inn papir når det fortsatt er papir i flerfunksjonsskuffen. Dette gjelder også andre typer utskriftsmateriale.
 • Legg inn utskriftsmateriale med forsiden opp med den øverste kanten inn i flerfunksjonsskuffen først. Sett materialet inn i midten av skuffen.
 • Legg alltid inn kun det spesifiserte utskriftsmaterialet for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i flerfunksjonsskuffen.
Følg instruksjonene for å legge inn papir i skuffen manuelt.
 1. Grip håndtaket på flerfunksjonsskuffen, og dra det ned for å åpne.
  Figur : Åpne universalskuffen
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunke, hvis du bruker papir, for å skille sidene før det legges inn.
  Figur : Bøy eller vift kanten på papiret.
 3. Legg i papir.
  Figur : Legg i papir
 4. Klem papirbreddeskinnene i flerfunksjonsskuffen og juster dem til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, ellers vil papiret bøye seg, noe som vil føre til papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Juster papirbreddeskinnene
  merknad:
  • Du må følge hjelpelinjene for innlasting ved utskrift med spesialmedier.
  • Når papirene overlapper når du skriver ut med flerfunksjonsskuffen, åpner du skuff 1 og fjerner overlappende papir. Prøv deretter å skrive ut på nytt.
  • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 5. Angi papirtype og -størrelse for flerfunksjonsskuffen.
  merknad:
  • Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
   1. Åpne et program og start menyen for utskrift for å skrive ut fra et program.
   2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
   3. Trykk på Papir-fanen i Skriverinnstillinger, og velg riktig papirtype.
    Hvis du for eksempel vil bruke en etikett, setter du papirtypen til Etikett.
   4. Velg Manuell dokumentmater i papirkilden, og trykk på OK.
   5. Start utskrift fra programmet.
   6. Etter utskrift, lukker du flerfunksjonsskuffen.
 6. Når utskriften er ferdig, bretter du sammen forlengeren til flerfunksjonsskuffen og lukker flerfunksjonsskuffen.

Skrive ut på spesialmedier

Tabellen nedenfor viser tilgjengelige spesialmedier for hver skuff.
Typer
Skuff 1
Tilleggsskuff
Flerfunksjonsskuff
Vanliga
O
O
O
Tykta
O
O
O
Tynta
O
O
O
Bomull
X
X
O
Farge
X
X
O
Forhåndstrykta
O
O
O
Resirkulerta
O
O
O
Konvolutt
X
X
O
Transparent
X
X
O
Etiketter
X
X
O
Kort
X
X
O
Bond
X
X
O
Arkiva
O
O
O
a A6 og Statement støttes bare i flerfunksjonsskuffen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...