hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-2450 laserskriver - legge inn papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.

Legge inn papir

Legg inn utskriftspapiret som du bruker for de fleste utskriftsjobber, i skuff 1. Skuff 1 kan ha maksimalt 250 ark med 20 pund vanlig papir.
En tilleggsskuff (Skuff 2) kan kjøpes og festes under standardskuffen for å kunne legge inn ytterligere 250 ark med vanlig papir.
Papirnivåindikatoren på forsiden av Skuff 1 og tilleggsskuff 2 viser mengden papir som ligger i skuffen. Når skuffen er tom, senkes indikatoren for linjen helt ned.
Figur : Papirnivåindikator

Bruke skuff 1 eller tilleggsskuff 2.

Bruk utskriftsmaterialet som du bruker for de fleste utskriftsjobber, i skuff 1. Skuff 1 kan ha maksimalt 250 ark med 75 g/m2 vanlig papir.
Brukere kan kjøpe en skuff 2 som tilleggsutstyr og feste den under standardskuffen for å kunne legge inn ytterligere 250 ark med vanlig papir.
Legg inn papir ved å dra ut skuffen og legge inn papiret med siden som skal skrives ut, vendt ned.
Figur : Legg inn papiret med forsiden ned
Brukere kan legge inn brevpapir med designsiden ned. Den øverste kanten på papirarket med logoen skal plasseres foran på skuffen.
merknad:
 • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan brukerne legge inn ett ark av gangen i den manuelle innmateren.
 • Brukere kan legge inn tidligere utskrevne ark. Den utskrevne siden skal ligge med forsiden opp med en ukrøllet kant foran. Snu arket dersom det oppstår problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.

Endre størrelsen på papiret i skuff 1

Brukere kan laste inn papir i lengre størrelser, som papir i Legal-størrelse, ved å justere papirskinnene for å utvide papirskuffen.
  Figur : Skuff 1
 1. Papirlengdeskinne
 2. Støtteskinne
 3. Skinnelås
 4. Papirbreddeskinne
 1. Trykk og hold nede skinnelåsen, og skyv papirlengdeskinnen slik at den sitter i riktig papirstørrelsespor.
  Figur : Skinnelås
 2. Når du har lagt inn papir i skuffen, justerer du støtteskinnen slik at den så vidt berører papirbunken.
  Figur : Støtteskinne, juster
 3. Klem papirbreddeskinnene som anvist, og skyv dem deretter til papirbunken til den så vidt berører kanten av bunken.
  Figur : Breddeskinne, juster
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen så mye at papiret krøller seg.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Papirskinne

Bruke den manuelle dokumentmateren

Brukere kan manuelt legge inn et papirark i den manuelle skuffen hvis de velger Manuell dokumentmater i Kilde-alternativet fra Papir-fanen når brukeren endrer utskriftsinnstillinger for å skrive ut et dokument. Se programvaredelen. Det kan være nyttig å legge inn papir manuelt når brukere vil kontrollere utskriftskvaliteten etter hver side blir skrevet ut.
Legg papiret inn i den manuelle skuffen ett ark av gangen, send utskriftsdata for å skrive ut den første siden og trykk på Avbryt-knappen på kontrollpanelet for å skrive ut hver følgende side.
 1. Åpne den manuelle materen.
  Figur : Manuell dokumentmater, åpen
 2. Legg inn papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Legg inn papiret med forsiden opp
 3. Juster papirbreddeskinnene i den manuelle skuffen til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, det kan føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Breddeskinner, juster
 4. Når brukere skriver ut et dokument, må de angi papirkilden til Manuell dokumentmater og velge den riktige papirstørrelsen og typen i programmet.
 5. Skriv ut et dokument.
 6. Trykk på Avbryt-knappen. Skriveren plukker opp utskriftspapiret og skriver ut.
  merknad:
  Hvis brukere ikke trykker på Avbryt-knappen, vil skriveren automatisk hente utskriftspapiret etter en pause.
 7. Sett inn neste papirark i den manuelle skuffen, og trykk på Avbryt-knappen. Gjenta dette trinnet for hver side som skal skrives ut.
    forsiktig:
  Hvis konvolutter eller tykt papir (163 g/m2) skrives ut med bretter, krøller eller svarte fete linjer, åpner du dekselet på baksiden og trekker ned skinnene på begge sider. La det bakre dekselet være åpent under utskrift.
  Figur : Bakdeksel, åpent

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...