hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-167x laserskriver - legge inn papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.

Skuff

 1. Åpne frontdekselet, knip sammen papirlengdeskinnen og dra den ut for å forlenge skuffen. Juster skuffestørrelsen til papirstørrelsen som lastes inn.
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Legg i papir
  Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument.
  • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan du sjekke om papiret oppfyller papirspesifikasjonene. Prøv deretter å legge ett ark om gangen inn i skuffen.
  • Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.

Manuell mating i skuffen

Skuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Den er nyttig for enkeltsideutskrift på brevpapir eller farget papir.

Tips om bruk av den metoden for manuell innmating

 • Hvis brukeren velger Papir > Kilde > Manuell dokumentmater fra skriverdriveren, må brukeren trykke på hver gang de skriver ut en side. Legg bare inn én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i skuffen.
 • Ikke legg inn papir under utskrift. Dette forebygger papirstopp.
 • Legg utskriftspapir med forsiden opp med den øvre kanten inn mot skuffen først og deretter midt i skuffen.
 • Legg alltid inn det anbefalte utskriftspapiret for å unngå papirstopp og problemer med utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem inn i skuffen.
 1. Legg inn papiret i skuffen.
  Figur : Legg i papir
  merknad:
  • Brukeren må følge hjelpelinjene for innlasting ved utskrift på spesialpapir. Se Skrive ut på spesialpapir.
  • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret forsiktig inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 2. Klem papirbreddeskinnene i skuffen og juster dem til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, det vil føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende papirstopp eller forskyvning.
 3. Åpne utskriftsstøtten.
 4. Åpne programmet og åpne menyen for utskrift for å skrive ut fra et program.
 5. Åpne Utskriftsinnstillinger.
 6. Trykk på Papir-fanen i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype.
  merknad:
  Hvis du for eksempel vil bruke en etikett, setter du papirtypen til Etikett.
 7. Velg Manuell dokumentmater i papirkilde, og trykk på OK.
 8. Start utskriften.
  merknad:
  Hvis brukeren skriver ut flere sider, må de legge inn det neste arket etter den første siden er skrevet ut og trykke på . Gjenta dette trinnet for hver side som skal skrives ut.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...