hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-4728, SCX-4824, SCX-4828 laser-MFP - legge inn papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger inn papir i skuff 1 og den manuelle dokumentmateren.
Legg inn utskriftsmaterialet som du bruker for de fleste utskriftsjobber, i skuff 1. Skuff 1 kan ha maksimalt 250 ark med 20 punds (80 g/m2) vanlig papir. En tilleggsskuff er tilgjengelig for kjøp. Fest den nedenfor standardskuffen slik at du kan legge inn 250 ekstra papirark.
merknad:
Bruk av fotopapir eller glanset papir kan føre til problemer som krever reparasjoner. Slike reparasjoner dekkes ikke av Samsungs garanti eller serviceavtaler.

Legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen.
 1. Trekk ut skuff 1, og legg inn papiret med forsiden ned.
   Figur : Åpne skuff 1
  1. Full
  2. Tom
 2. Angi papirtype og -størrelse for skuff 1.
  merknad:
  • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan du legge inn ett ark av gangen i den manuelle skuffen.
  • Du kan legge inn tidligere utskrevne ark. Den utskrevne siden skal ligge med forsiden opp med en ukrøllet kant foran. Snu arket dersom det oppstår problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.

Laste inn papir i den manuelle dokumentmateren

Skriveren brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Den er spesielt nyttig for enkeltsideutskrift på brevpapir eller farget papir.
Tips om bruk av den manuelle materen
 • Legg bare inn én størrelse med utskriftsmateriale om gangen i skuffen.
 • For å forebygge papirstopp må du ikke legge inn papir når det fortsatt er papir i skuffen. Dette gjelder også andre typer utskriftsmateriale.
 • Legg inn utskriftsmateriale med forsiden opp med den øverste kanten inn i den manuelle skuffen først. Sett materialet inn i midten av skuffen.
 • Legg alltid inn kun det spesifiserte utskriftsmaterialet for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem inn i skuffen.
Følg instruksjonene for å legge inn papir i skuffen manuelt.
 1. Åpne den manuelle skuffen.
  Figur : Åpne den manuelle skuffen
 2. Legg inn et ark av utskriftsmaterialet i midten av den manuelle dokumentmateren med siden som skal skrives ut, vendt oppover.
  Figur : Legg inn i den manuelle dokumentmateren.
  Se tabellen nedenfor for lasting av spesifikke typer utskriftsmateriale:
  Konvolutt
  Forhåndstrykt papir
  Transparent
  Hullet papir
  Kort
  Brevark-papir
  Etikett
 3. Når du skriver ut fra et program, må du starte utskriftsmenyen.
 4. Før du skriver ut, må du åpne skriveregenskaper.
 5. Trykk på Papir-fanen i skriveregenskaper, og velg riktig papirtype.
  merknad:
  Hvis du vil bruke en etikett, setter du papirtypen til Etikett.
 6. Velg Manuell dokumentmater som papirkilde, og trykk på OK.
 7. Skriv ut fra programmet.
  merknad:
  • Hvis du skriver ut flere sider, må du legge inn det neste arket etter den første siden er skrevet ut. Gjenta dette trinnet for hver side som skal skrives ut.
  • Innstillingene du endrer, forblir bare aktive mens du bruker det gjeldende programmet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...