hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-318x fargelaser-MFP - legge inn papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.

Endre skuffestørrelse for utskriftspapir

Brukere kan laste inn papir i lengre størrelser, som papir i Legal-størrelse, ved å justere papirskinnene for å utvide papirskuffen. Brukere kan endre skuffestørrelsen til en annen størrelse ved å justere papirlengdeskinnen riktig.
  Figur : Papirskuff
 1. Papirforlengelseshendel
 2. Papirdeksel
 3. Papirlengdeskinne
 4. Papirbreddeskinne
 1. Trekk skuffen ut av skriveren. Åpne dekselet for papir og fjern om nødvendig papir i skuffen.
  Figur : Papirskuff, fjern
 2. Trykk ned på og hekt av skinnelåsen på toppen av brettet, og trekk skuffen ut manuelt.
  Figur : Skinnelås, hekt av
 3. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Legg i papir
 4. Skyv papirlengdeskinnen til den lett berører enden av papirbunken. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Juster lengde- og breddeskinnene
  For papir som er mindre enn Letter-størrelse, setter du tilbake papirskinnene til den opprinnelige posisjonen og justerer papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Mindre papir
  Hvis papiret du trenger er kortere enn 222 mm (8,74 tommer), trykker du ned på og hekter av skinnelåsen i skuffen. Trekk tilbake skuffen ved å skyve den utvidede delen tilbake i skuffen manuelt. Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Skinnelås, hekt av
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Ikke bruk papir med mer enn 6 mm (0,24 tommer) krøll.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig skinnejustering
 5. Lukk papirdekselet, og skyv skuffen tilbake inn i skriveren
  Figur : Papirdeksel, lukk
  Etter du har lagt inn papir, angir du papirtype og -størrelse for skuffen.
  • Fordi det ikke er nok papir i skuffen, kan papirlengdeskinnen skyves til innsiden, for nok innlagt papir.
  • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan brukere legge inn ark i skuffen ett etter ett.
  • Brukere kan legge inn tidligere utskrevne ark. Den utskrevne siden skal ligge med forsiden opp med en ukrøllet kant foran. Snu arket dersom det oppstår problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.
Skuffen er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region. Hvis brukere vil endre størrelsen til A4 eller Letter, kan de justere hendelen og papirbreddeskinnen tilsvarende.
 1. Trekk skuffen ut av skriveren. Åpne dekselet for papir og fjern om nødvendig papir i skuffen.
 2. Hvis brukere vil endre størrelsen til Letter, kan de snu skuffen, ta tak i hendelen på baksiden av skuffen og rotere den med klokken.
  Figur : Roter med klokken
 3. Klem på papirbreddeskinnen, og skyv den til kanten av hendelen.
  Figur : Juster breddeskinnen
  merknad:
  Hvis du vil endre størrelsen til A4, flytter du først papirbreddeskinnen mot venstre, og dreier hendelen mot klokken. Hvis brukeren bruker makt på hendelen, kan det skade skuffen.

Legge papir i skuffen

I skuffen

 1. Dra ut papirskuffen. Og juster skuffestørrelsen til papirstørrelsen som lastes inn.
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges inn.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Legg i papir
 4. Sett skuffen tilbake i skriveren.
 5. Angi papirtype og størrelse i skuffen når du skriver ut et dokument. Du finner informasjon om å angi papirtype og størrelse, her: Angi papirstørrelse og -type.

Manuell mating i skuffen

Brukere kan laste inn papir i forskjellige størrelser, som konvolutter, transparenter, etiketter eller papir i egendefinerte størrelser, ved å justere papirskinnene for manuell innmating i skuffen. Brukere må justere papirbredde-/ -lengdeskinnen riktig for å bruke manuell innmating i skuffen.

Tips om bruk av den metoden for manuell innmating

 • Hvis brukere velger Manuell dokumentmater for Kilde fra programmet, må brukeren trykke på Farge start- eller Svart start-knappen hver gang de skal skrive ut en side. Legg bare inn én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i skuffen.
 • Ikke legg inn papir under utskrift. Dette forebygger papirstopp. Dette gjelder også andre typer utskriftspapir.
 • Legg utskriftspapir med forsiden opp med den øvre kanten inn mot skuffen først og deretter midt i skuffen.
 • Legg alltid inn bare det anbefalte utskriftspapiret for å unngå papirstopp og problemer med utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem inn i skuffen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...