hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-318x fargelaser-MFP - legge inn originaler

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.

På skannerglasset

Bruk skannerglasset til å kopiere eller skanne originaler. Brukere kan få den beste skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder.
 1. Løft og åpne skannerlokket.
  Figur : Skannerlokk, åpent
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset. Juster den etter registreringsveilederen i øverste venstre hjørnet på glasset.
  Figur : Legg inn originalen, med forsiden ned
 3. Lukk skannerlokket.
  merknad:
  • Hvis lokket er skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Hvis brukere kopierer en side fra en bok eller et blad, må de løfte skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukke lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med skannerlokket åpent.
    forsiktig:
  • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Brukere kan bli skadet.
  • Ikke stikk hendene inn når du lukker skannerlokket. Skannerlokket kan falle ned på hendene til brukeren og føre til skader.
  • Ikke se på lyset fra innsiden av skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

I dokumentmateren (bare CLX-3185FN, CLX-3185FW)

Ved hjelp av dokumentmateren kan brukere laste opp til 15 papirark (75 g/m2, 20 pund brevpapir) for en jobb.
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 2. Legg originalen med forsiden opp inn i dokumentmateren. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legg inn originalen
 3. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
  Figur : Breddeskinner, juster
  merknad:
  Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid holde glasset rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...