hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-470x, SCX-472x laser-MFP - legge i papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger papir i papirskuffene.

Legge papir i skuffen

Når du skriver ut fra skuffen, må du ikke legge papir i den manuelle materen. Det kan føre til papirstopp.
Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
 1. Fjern papirskuffen fra skriveren.
 2. Ved bruk av skuffeforlengerskinnen (1) juster skuffens størrelsen til papirstørrelsen som legges i (2).
  Figur : Juster forlengerskinnen
 3. Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirlengde- og -breddeskinnene
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Spre eller bøy papiret
 5. Legg papiret i skuffen.
  Figur : Legg i papir
 6. Klem papirlengdeskinnen og skyv den inn mot papirbunken til den berører kanten av bunken. Klem papirbreddeskinnen og skyv den inn mot papirbunken til den berører kanten av bunken.
  Figur : Juster papirførerne
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen så mye at papiret krøller seg.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan det føre til papirstopp.
  Figur : Riktig posisjon for papirskinnene
 7. Sett skuffen tilbake i skriveren.
  Figur : Sett skuffen inn igjen
 8. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.

Legge papir i den manuelle skuffen

Den manuelle skuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av den manuelle materen
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av av utskriftsmaterialet om gangen i den manuelle materen.
 • For å forebygge papirstopp må du ikke legge i papir når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
 • Legg i utskriftsmateriale med forsiden opp, med den øverste kanten inn i den manuelle materen først. Legg mediet midt i materen.
 • Legg alltid i kun det spesifiserte utskriftsmaterialet, for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
 • Hvis sider overlapper under utskrift fra den manuelle materen, åpne skuffen og fjern papiret. Prøv å skrive ut på nytt.
 • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater den ikke papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.
Følg instruksjonene for å legge papir i den manuelle skuffen.
 1. Åpne dekselet på den manuelle materen.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Forleng den manuelle materens skinner så de er bredere enn utskriftsmaterialet.
  Figur : Utvid materskinnene
 3. Juster skinnene for den manuelle materen til bredden på utskriftsmaterialet uten å bøye det.
  Figur : Justere den manuelle materens skinner

Skrive ut på spesialmedier

Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen. For å få den høyeste utskriftskvaliteten må du velge riktig medietype fra vinduet Utskriftsinnstillinger > fanen Papir > Papirtype.
Hvis du for eksempel ønsker å skrive ut på etiketter, velger du Etiketter som Papirtype.
Tabellen viser spesialmedier som kan brukes i hver skuff.
Typer
Skuff
Manuell mater
Vanlig
Y
Y
Tykt
Y
Y
Tykkere
Y
Tynt
Y
Y
Bond
Y
Y
Farge
Y
Kort
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolutt
Y
Tykk konvolutt
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Y
Arkiv
Y
Y
(Y: Inkludert, tom: Ikke tilgjengelig)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...