hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-4300 laser-MFP - legge i papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger papir i innskuffen og den manuelle materen.
Legg utskriftsmaterialet du bruker for de fleste utskriftsjobbene i innskuffen. Innskuffen har plass til maksimalt 250 ark på 20 pund (80 g/m2) med vanlig papir.

Legge papir i innskuffen

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge papir i innskuffen.
 1. Trekk ut innskuffen for å åpne den, og fjern den så fra skriveren.
  Figur : Fjerne innskuffen
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i. Dunk deretter bunken mot et flatt underlag for å rette den opp.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg i papiret med utskriftssiden ned.
  Figur : Utskriftssiden ned
  merknad:
  • Papir med brevhode: Du kan legge i papir med brevhode med designsiden vendt ned. Den øverste kanten av papirarket med logoen, bør være plassert på forsiden av innskuffen.
  • Tidligere utskrevet papir: Legg den trykte siden med forsiden opp, med en kant som ikke er krøllet foran. Snu arket dersom du opplever problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.
  merknad:
  For å legge i en annen papirstørrelse, juster papirskinnene tilsvarende. For å få hjelp, gå til å Endre størrelsen på papiret i innskuffen.
 4. Følg nøye med på papirgrensemerket på begge innervegger i innskuffen. Legger du i for mye papir, kan det føre til papirstopp.
  Figur : Merk deg papirgrensmerket
 5. Sett papirskuffen tilbake i skriveren, og skyv den på plass.
  Figur : Sette inn igjen innskuffen
  merknad:
  • Etter at du har lagt i papir, konfigurerer du skriveren for papirtype og -størrelse. Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
  • Hvis du har problemer med papirmatingen, kan du prøve å plassere ett ark om gangen i den manuelle materen.

Legge papir i den manuelle materen

Bruk den manuelle materen til å skrive ut transparenter, etiketter, konvolutter og postkort. Den er også nyttig for å ta seg av raske jobber med papirtyper eller -størrelser som for øyeblikket ikke er lagt i innskuffen.
Tips om bruk av den manuelle materen
 • Legg i utskriftsmateriale med forsiden opp, med den øverste kanten inn i den manuelle skuffen først. Legg mediet midt i skuffen.
 • Legg alltid i kun det spesifiserte utskriftsmaterialet, for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
 • Når du skriver ut på medier i størrelse 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) fra den manuelle materen, må du åpne bakdekselet.
 • Åpne bakdekselet nå du skriver ut transparenter. Hvis ikke, kan de rives når de forlater skriveren.
Følg instruksjonene for å legge papir i den manuelle skuffen.
 1. Legg ett ark av utskriftsmateriale i midten av den manuelle materen, med siden det skal skrives ut på, vendt opp.
  Figur : Legge i den manuelle materen
  merknad:
  Legg i den manuelle materen i henhold til ut mediet som brukes:
  • Konvolutter: legg en konvolutten med klaffsiden ned og med frimerkeområdet øverst til venstre.
  • Transparenter: legg en transparent med utskriftssiden opp og toppen med den selvklebende stripen inn i skriveren først.
  • Etiketter: legg et ark med utskriftssiden opp og den øverste kortsiden inn i skriveren først.
  • Papir med brevhode eller vannmerke: legg et forhåndstrykt ark med den trykte siden opp og den øverste kanten inn i skriveren først.
  • Forhåndstrykt papir: legg et ark med den trykte siden ned og en ukrøllet kant inn mot skriveren.
  • Kort: legg et kort med utskriftssiden opp og den øverste kortsiden inn i skriveren først.
 2. Juster skinnene for den manuelle materen til bredden på utskriftsmaterialet uten å bøye det.
  Figur : Justere den manuelle materens skinner
 3. Etter å ha lagt i papir, angi papirtype og -størrelse for den manuelle materen.
 4. Åpne bakdekselet for transparenter og medier i små størrelser (eller også for eventuelle andre utskriftsmaterialer).
  merknad:
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...