hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLP-41x, CLP-68x Xpress SL-C181x fargelaserskriver - legge papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.
  forsiktig:
 • Bruk av utskriftspapir som ikke oppfyller disse spesifikasjonene, kan føre til problemer eller kreve reparasjoner. Slike reparasjoner dekkes ikke av garantien eller serviceavtaler.
 • Kontroller at du ikke bruker inkjet-fotopapir med denne skriveren. Det kan føre til skade på skriveren.
 • Bruk av brennbart utskriftspapir kan føre til brann.
 • Bruk kun angitt utskriftspapir.
  advarsel:
Bruk av brennbare utskriftspapirer eller fremmedlegemer i skriveren kan føre til overoppheting av enheten, og i sjeldne tilfeller kan det føre til brann.

Oversikt over skuff

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
  Figur : CLP-41x, C181x seriene
 1. Forlengelseshendel for skuff
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
 4. Papirbreddeskinner på en manuell mater
  Figur : CLP-68x-serien
 1. Forlengelseshendel for skuff
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
For papir i Legal-størrelse trykker du på knappen som vises i følgende bilde, og trekker ut skuffen.
Figur : Papir i Legal-størrelse
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Legge papir i skuffen

Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.

Skuff 1 og tilleggsskuff

 1. Dra ut papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, fjerne
 2. Klem på papirbreddeskinnen og papirlengdehendelen for å finne dem i riktig papirstørrelsspor som er merket nederst i skuffen for å justere størrelsen.
  Figur : CLP-41x, C181x seriene
  Figur : CLP-68x-serien
 3. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 4. Når du har lagt i papir i skuffen, klemmer du på papirbreddeskinnene og papirlengdeskinnen.
   Figur : CLP-41x, C181x seriene
  1. Papirlengdeskinne
  2. Papirbreddeskinne
   Figur : CLP-68x-serien
  1. Papirlengdeskinne
  2. Papirbreddeskinne
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Justering av breddeskinne
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
   Figur : Krøllet fremre kant
 5. Sett skuffen tilbake i skriveren.
  Figur : Papirskuff, sette inn
 6. Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument.
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
  merknad:
  1. For å skrive ut i et program, åpne et program og start utskriftsmenyen.
  2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
  3. Trykk på fanen Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype.
  4. Velg Velg automatisk som papirkilde, og trykk på OK.
  5. Start utskriften fra programmet.

Universalskuff eller manuell mater

Universalskuffen eller den manuelle materen brukes til spesielle størrelser og og typer utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Se Spesifikasjoner for papirtyper.

Tips om bruk av den manuelle materen

 • Legg bare én type, størrelse og vekt av papir om gangen i universalskuffen eller den manuelle materen.
 • For å unngå papirstopp må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i universalskuffen eller den manuelle materen. Dette gjelder også andre typer utskriftspapir.
 • Legg alltid i den spesifiserte papirtypen, for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i universalskuffen eller den manuelle materen.
 1. Trekk ut papirskuffen for manuell mating.
  Figur : CLP-41x, C181x seriene
  ELLER
  Trykk for å frigjøre universalskuffen, og skyv den ned for å åpne.
  Figur : CLP-68x-serien
 2. Legg i papir.
  Figur : CLP-41x, C181x seriene
  Figur : CLP-68x-serien
 3. Klem papirbreddeskinnene i universalskuffen eller den manuelle materen sammen og juster dem i henhold til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, det vil føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende papirstopp eller forskyvning.
  Figur : CLP-41x, C181x seriene
  Figur : CLP-68x-serien
  merknad:
  • Når du skriver ut på spesialpapir, må brukeren følge retningslinjene for å legge i papir, se Skrive ut på spesialpapir.
  • Når papirene overlapper når du skriver ut med universalskuff, åpner du skuff 1 og fjerner overlappende papir. Prøv deretter å skrive ut på nytt.
 4. Angi papirtype og størrelsen for universalskuffen eller den manuelle materen når du skriver ut et dokument.
  merknad:
  1. For å skrive ut i et program, åpne et program og start utskriftsmenyen.
  2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
  3. Trykk på fanen Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype. Hvis du for eksempel ønsker å bruke en etikett, angi papirtypen til Etikett.
  4. Velg Manuell mater eller Universalskuff som papirkilde, og trykk på OK.
  5. Start utskriften fra programmet. Hvis skriveren har en universalskuff, trykk på OK i kontrollpanelet hver gang du legger i et ark.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...