hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-4600, SCX-4623 laser-MFP - legge i papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger papir i papirskuffene.

Legge papir i skuff 1

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge papir i skuff 1.
 1. Trekk ut papirskuffen for å åpne den. Juster skuffstørrelsen til papirstørrelsen som legges i.
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg i papiret med utskriftssiden ned.
  Figur : Utskriftssiden ned
 4. Sett skuffen tilbake i skriveren.
 5. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.
  merknad:
  • Hvis du har problemer med papirmatingen, sjekk om papiret oppfyller mediespesifikasjonene. Prøv deretter å plassere ett ark om gangen i den manuelle skuffen.

Legge papir i den manuelle skuffen

Den manuelle skuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Den er nyttig for enkeltsideutskrift på papir med brevhode eller farget papir.
Tips om bruk av universalskuffen
 • Hvis du velger Manuell mater som Kilde i programmet, trykk på OK hver gang du skriver ut en side. Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i den manuelle skuffen.
 • For å unngå papirstopp må du ikke legge i papir når det fortsatt er papir i universalskuffen. Dette gjelder også andre typer utskriftsmateriale.
 • Legg i utskriftsmateriale med forsiden opp, med den øverste kanten inn i den manuelle skuffen først. Legg mediet midt i skuffen.
 • Legg alltid i kun det spesifiserte utskriftsmaterialet, for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle skuffen.
Følg instruksjonene for å legge papir i den manuelle skuffen.
 1. Legg papiret i den manuelle skuffen.
  Figur : Legge papir i den manuelle skuffen
  merknad:
  • Ikke tving papiret utenfor overflaten med -ikonet når papir legges i.
  • Når du skriver ut på spesialmedier, følg retningslinjene for spesialmedier i brukerveiledningen.
  • Hvis papirene overlapper når du skriver ut med den manuelle skuffen, åpner du skuff 1 og fjerner overlappende papir. Prøv deretter å skrive ut på nytt.
  • Hvis papir ikke mates riktig under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 2. Klem papirbreddeskinnene i den manuelle skuffen og juster dem til papirets bredde. Ikke trykk skinnen for tett mot kanten på papiret, for å unngå å bøye papiret, da dette kan føre til papirstopp eller vridning.
 3. For å skrive ut åpner du et program og starter utskriftsmenyen.
 4. Åpne Utskriftsinnstillinger.
 5. Velg fanen Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype.
  merknad:
  Hvis du for eksempel ønsker å bruke en etikett, angi papirtypen til Etikett.
 6. Velg Manuell mater i papirkilde, og trykk på OK.
 7. Start utskriften fra programmet.
  merknad:
  Når du skriver ut flere sider, legg i neste ark etter at første side er skrevet ut. Trykk deretter på OK. Gjenta dette for hver side som skrives ut.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...