hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-8380 fargelaser-MFP - legge i papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger papir i papirskuffene.
Legg i utskriftsmaterialet du bruker for de fleste utskriftsjobbene dine i skuff 1. Skuff 1 kan ha maksimalt 520 papirark på 80 g/m2 (20 lb. bond) vanlig papir. Du kan kjøpe en tilleggsskuff, og feste den nedenfor standardskuffen for å legge i 520 ark til.

Legge papir i skuff 1, tilleggsskuff eller valgfri høykapasitets dokumentmater

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge en bunke med papir i letter-størrelse i skuff 1, tilleggsskuff eller valgfri høykapasitets dokumentmater.
 1. Trekk ut papirskuffen for å åpne den. Legg papiret i skuffen med utskriftssiden opp.
  Figur : Åpne papirskuffen og legg i papir
  merknad:
  Legg utskriftssiden opp. Se tabellen for spesifikke instruksjoner for utskrift.
  Konvolutt
  Forhåndstrykt papir
  Transparent
  Hullet papir
  Kort
  Brevhode-papir
  Etikett
 2. Når du har lagt papir i skuffen, tar du tak i papirbreddeskinnen og skyver den mot papirbunken til den berører kanten av bunken. Ikke trykk skinnen for tett mot kanten på papiret, for å unngå å bøye papiret.
  Figur : Justere papirbreddeskinne
  merknad:
  • Ikke skyv breddeskinnene så mye at papiret vrir seg.
  • Hvis papirbreddeskinnene ikke justeres riktig, kan dette føre til papirstopp.
  Figur : Riktig posisjon for papirbreddeskinnen
 3. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.
  merknad:
  • Hvis du har problemer med papirmatingen, kan du prøve å plassere ett ark om gangen i universalskuffen.

Legge i papir i universalskuffen

Universalskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel transparenter, postkort, notatkort og konvolutter. Den er nyttig for enkeltsideutskrift på papir med brevhode eller farget papir.
Tips om bruk av universalskuffen
 • Legg bare én størrelse av utskriftsmaterialet i universalskuffen om gangen.
 • For å unngå papirstopp må du ikke legge i papir når det fortsatt er papir i universalskuffen. Dette gjelder også andre typer utskriftsmateriale.
 • Legg i utskriftsmateriale med forsiden ned og med den øverste kanten inn i universalskuffen først. Legg mediet midt i skuffen.
 • Legg alltid i kun det spesifiserte utskriftsmaterialet, for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i universalskuffen.
Følg instruksjonene for å legge papir i universalskuffen.
 1. Åpne universalskuffen og brett ut universalskuffens forlenger.
  Figur : Åpne universalskuffen
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
  Transparenter: Hold etter kantene og unngå å røre utskriftssiden. Olje fra fingrene dine kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
 3. Legg papiret i skuffen med siden det skal skrives ut på, ned.
  Figur : Legg i papir
  merknad:
  Legg utskriftssiden ned. Se tabellen for spesifikke instruksjoner for utskrift.
  Konvolutt
  Forhåndstrykt papir
  Transparent
  Hullet papir
  Kort
  Brevhode-papir
  Etikett
  Bannerpapir
  Legg i ett ark om gangen, og mat papiret med begge hendene, siden papirlengden er lenger enn universalskuffen.
 4. Klem papirbreddeskinnene i universalskuffen og juster dem etter papirets bredde. Flytt hver papirbreddeskinne inn mot papirbunken til de berører kanten på bunken. Ikke trykk skinnen for tett mot kanten på papiret, for å unngå å bøye papiret, da dette kan føre til papirstopp eller vridning.
  Figur : Justere papirbreddeskinnene
 5. Angi papirtype og -størrelse for universalskuffen.
  merknad:
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
 6. Når utskriften er fullført, fold universalskuffens forlenger og lukk skuffen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...