hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-3170 og CLX-3175 fargelaser-MFP - legge papir i papirskuffen og endre papirstørrelsen

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du endrer papirstørrelse for papirskuffen.
Juster papirskinnene for å utvide papirskuffen, slik at du kan legge i lengre papirstørrelser, for eksempel papir i legal-størrelse. For å endre slik at skuff 1 holder en annen papirstørrelse, må du justere papirlengdeskinnen riktig.

Endre papirstørrelsen i skuff 1

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge i en bunke med papir i letter-størrelse i skuff 1.
 1. Åpne skuff 1. Åpne deretter papirdekselet og fjern alt papir fra skuffen.
 2. Trykk på og lås opp skinnelåsen (1) øverst i skuffen, og trekk ut skuffen manuelt (2).
  Figur : Fjern papirskuffen
 3. Legg papir i skuffen.
  Figur : Legg papir i skuffen
 4. Skyv papirlengdeskinnen til den berører kanten på papirbunken. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Juster papirførerne
  For papir som er mindre enn letter-størrelse: sett tilbake papirskinnene til deres opprinnelige posisjoner og juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : For papir som er kortere enn letter-størrelse
  For papir som er kortere enn 222 mm (8,74 tommer) i lengde, trykk på og lås opp skinnelåsen (1) i papirskuffen, og skyv deretter inn skuffen manuelt (2). Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Juster papirførerne
  merknad:
  • Ikke skyv breddeskinnene så mye at papiret vrir seg.
  • Hvis papirbreddeskinnene ikke justeres, kan det føre til papirstopp.
  Figur : Juster papirbreddeskinnene riktig
 5. Lukk dekselet for papir.
  Figur : Lukk papirdekselet
 6. Skyv skuff 1 tilbake i skriveren.
 7. Etter å ha lagt i papir, angi papirtype og -størrelse for skuffen.
  merknad:
  • Papirlengdeskinnen kan bevege seg hvis det ikke er nok papir i skuffen. Kontroller at du har lagt nok papir i skuffen.
  • Hvis du opplever papirmatingsproblemer, legg papir i skuffen ett ark papir om gangen.
  • For tidligere utskrevet papir: Legg i med utskrevet side opp, og med en kant som ikke er krøllet foran. Snu arket dersom du opplever problemer med papirmating. Utskriftskvaliteten er ikke garantert.

Endre skuff mellom letter og A4

Skuffen er forhåndsinnstilt til letter- eller A4-størrelse, avhengig av land. Hvis du vil endre størrelsen til A4 eller Letter, må du justere hendelen og papirbreddeskinnen riktig. Bruk følgende fremgangsmåte for å justere skinnene.
 1. Trekk skuffen ut av skriveren. Åpne dekselet for papir og fjern om nødvendig papir i skuffen.
 2. Hvis du vil endre størrelsen til Letter, tar du tak i hendelen på baksiden av skuffen og roterer den med klokken.
  Figur : Veksle mellom letter og A4
 3. Klem på papirbreddeskinnen, og skyv den til kanten av hendelen.
  Figur : Justere papirbreddeskinne
  merknad:
  Hvis du vil endre størrelsen til A4, flytter du først papirbreddeskinnen mot venstre, og dreier hendelen mot klokken. Hvis du bruker makt på hendelen, kan det skade skuffen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...