hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLP-36x fargelaserskriver - legge papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.
  forsiktig:
 • Bruk av utskriftsmateriale som ikke oppfyller disse spesifikasjonene kan føre til problemer eller kreve reparasjoner. Slike reparasjoner dekkes ikke av garantien eller serviceavtaler.
 • Kontroller at du ikke bruker inkjet-fotopapir med denne skriveren. Det kan føre til skade på skriveren.
 • Bruk av brennbart utskriftsmateriale kan føre til brann.
 • Bruk kun angitt utskriftsmateriale.
  advarsel:
Bruk av brennbare materialer eller fremmedlegemer i skriveren kan føre til overoppheting av enheten, og i sjeldne tilfeller kan det føre til brann.

Legge papir i skuffen

 1. Dra ut papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, fjerne
 2. Åpne dekselet for papir.
  Figur : Papirdeksel, åpent
 3. Trykk på og lås opp skinnelåsen i skuffen, og trekk ut skuffen manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Skinnelås, låse opp
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 5. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Papir, legge i
  For papir som er mindre enn letter-størrelse, trykker du på og låser opp skinnelåsen i skuffen og skyver skuffen inn manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Liten papirstørrelse, låse opp
  Figur : Liten papirstørrelse, justere skinner
  For papir som er lengre enn Legal, trykker du på og låser opp skinnelåsen i skuffen og trekker ut skuffen manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Lang papirstørrelse, låse opp
  Figur : Lang papirstørrelse, justere skinner
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at mediet bøyes.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig justering av skinner
 6. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Juster lengde- og breddeskinnene
 7. Lukk dekselet for papir.
  Figur : Papirdeksel, lukke
 8. Sett inn papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, sette inn
 9. Når du skriver ut et dokument, angi papirtype og -størrelse for skuffen, se Angi papirstørrelse og -type.
  merknad:
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
  1. For å skrive ut i et program, åpne et program og start utskriftsmenyen.
  2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
  3. Trykk på fanen Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype. Hvis brukere for eksempel ønsker å bruke en etikett, angi papirtypen til Etikett.
  4. Velg Velg automatisk (eller Manuell mater) i papirkilde, og trykk på OK.
  5. Start utskriften fra programmet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...