hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-3170, CLX-3175 fargelaser-MFP - legge i originaler

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger originaldokumenter i skriveren. Du kan bruke skannerglasset eller den automatiske dokumentmater (ADM) for å legge i en original for å kopiere, skanne og sende en faks.

Legge originaler på skannerglasset

Kontroller at det ikke er noen originaler i ADM. Hvis det oppdages en original i ADF, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge en original på skannerglasset.
 1. Åpne skannerdekselet.
  Figur : Åpne skannerdekselet
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster ned mot registreringsveiledningen i øvre venstre hjørne på glasset.
  Figur : Registreringsskinne
 3. Lukk skannerlokket.
    advarsel:
  • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
  • Vær forsiktig så du ikke lar skannerdekselet falle ned på hendene dine. Du kan bli skadet.
  • Når du skanner eller kopierer, ikke se på lyset i skanneren. Det er skadelig for øynene, og kan være farlig.
  merknad:
  • Hvis du lar skannerlokket være åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Når du kopierer en side fra en bok eller et blad, løft skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og lukk deretter lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med lokket åpent.

Legge originaldokumentene i ADM

ADM tar opptil 15 papirark (75 g/m2, 20 lb. bond) for én jobb.
Når du bruker ADM:
 • I ADM: Ikke legg i papir som er mindre enn 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tommer) eller større enn 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer).
 • Ikke prøv å bruke følgende typer papir:
  • karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
  • belagt papir
  • glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
  • krøllet eller skrukket papir
  • krøllete eller rullet papir
  • revet papir
 • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
 • Ikke legg i hefter, brosjyrer, transparenter eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn et originaldokument i dokumentmateren.
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Spre eller bøy papiret
 2. Legg originalene i ADM med forsiden opp. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legg i originaler med forsiden opp
 3. Juster dokumentbreddeskinnene etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirbreddeskinnene
    advarsel:
  Ikke legg hendene dine på ADM-valsen. Du kan bli skadet.
  merknad:
  Støv på ADM-glasset kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid hold det rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...