hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-6122 SCX-6322 laser-MFP - legge papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.

I skuff 1

Legg i mediet som brukes for de fleste utskriftsjobbene i skuff 1. Skuff 1 kan ha maksimalt 550 ark med 75 g/m2 vanlig papir.
Brukere kan kjøpe en tilleggsskuff (skuff 2), og feste den nedenfor standardskuffen for å legge i 550 ark til.

Legge papir i skuff 1 eller tilleggsskuff 2

 1. For å legge i papir trekker du ut papirskuffen for å åpne den og legger i papiret med utskriftssiden opp.
  Figur : Legg i papir
 2. Etter å ha lagt i papir, angi papirtype og -størrelse for universalskuffen.
  merknad:
  • Hvis brukere har problemer med papirmatingen, kan de prøve å plassere ett ark om gangen i universalskuffen.
  • Brukere kan legge i tidligere utskrevet papir. De må ligge med forsiden opp og med en kant som ikke er bøyd foran. Snu arket dersom du opplever problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.

Endre størrelsen på papiret i papirskuffen

Brukere må justere papirskinnene for å utvide papirskuffen, slik at de kan legge i lengre papirstørrelser, for eksempel papir i legal-størrelse.
  Figur : Papirstørrelse
 1. Papirlengdeskinne
 2. Papirbreddeskinne
 1. Justere papirlengdeskinnen til ønsket papirlengde. Den er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region. Hvis du vil legge i en annen størrelse, løft, og sett lengdeskinnen i tilsvarende stilling.
  Figur : Lengdeskinne, justere
 2. Når du har lagt papir i skuffen, klem papirbreddeskinnen som vist og skyv den mot papirbunken til den berører kanten av bunken. Ikke trykk skinnen for tett inntil kanten på papiret; skinnen kan bøye papiret.
  Figur : Breddeskinne, justere
  • Ikke skyv breddeskinnene så mye at papiret vrir seg.
  • Hvis papirbreddeskinnene ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Papirinnskuff

I universalskuffen

Universalskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel transparenter, postkort, notatkort og konvolutter. Den er nyttig for enkeltsideutskrift på papir med brevhode eller farget papir.
For å legge papir i universalskuffen:
 1. Åpne universalskuffen og brett ut universalskuffens forlenger, som vist.
  Figur : Universalskuff, åpen
 2. Hvis du bruker papir, bøy eller vift kanten på papirbunken, for å skille sidene før papirene legges i.
  Figur : Bøy eller vift
  For transparenter, hold dem etter kantene og unngå å røre utskriftssiden. Olje fra fingrene kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
 3. Legg papiret i skuffen med utskriftssiden ned.
  Figur : Legg i papir, forsiden ned
  merknad:
  Avhengig av papirtypen som brukes, bør du ha følgende retningslinjer for å legge i papir:
  • Konvolutter: Klaffsiden ned og med frimerkeområdet øverst til venstre.
  • Transparenter: Med utskriftssiden opp og toppen med den selvklebende stripen inn i skriveren først.
  • Etiketter: Utskriftsside opp og øverste kortside inn i skriveren først.
  • Forhåndstrykt papir: Trykt side opp, med en kant som ikke er krøllet inn mot skriveren.
  • Kartong: Utskriftsside opp og øverste kortside inn i skriveren først.
  • Tidligere utskrevet papir: Utskrevet side opp, med en kant som ikke er krøllet inn mot skriveren.
 4. Klem papirbreddeskinnene i universalskuff og juster dem til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt – det vil føre til at papiret bøyer seg, noe som fører til papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Breddeskinner, justere
 5. Etter å ha lagt i papir, angi papirtype og -størrelse for universalskuffen.
  merknad:
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
 6. Etter utskrift, fold universalskuffens forlenger og lukk universalskuffen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...