hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-6122 SCX-6322 laser-MFP - skifte ut trommelenheten

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut bildebehandlingsenheten. Når levetiden til bildebehandlingsenheten er utløpt, vises vinduet for Smart Panel-programmet på datamaskinen og indikerer at bildebehandlingsenheten må byttes. Hvis ikke, slutter skriveren å skrive ut.
Levetiden til trommelkassetten er omtrent 20 000 kopier. På LCD-skjermen vises Drum Warning (Trommeladvarsel) når trommelen er nær slutten av levetiden. Ca. 20 000 kopier til kan gjøres, men det anbefales å ha en ny trommelkassett på lager.
 • Replace Drum (Bytt trommel) vises på skjermen.
 • Status-lampen lyser rødt.

Skifte ut trommelkassetten

 1. Trekk i utløserspaken for å åpne sidedekselet.
  Figur : Sidedeksel, åpent
 2. Åpne frontdekselet.
  Figur : Frontdeksel, åpent
 3. Vri kassettens låsespak oppover for å frigjøre tonerkassetten.
  Figur : Låsespak, vri oppover
 4. Trekk ut tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett(er), fjern
  merknad:
  Tonerkassetten må fjernes for å skifte ut trommelkassetten.
 5. Trekk ut den brukte trommelkassetten.
  Figur : Trommelkassett, fjerne
  merknad:
  Hjelp miljøet ved å resirkulere brukte trommelkassetter. Se resirkuleringsbrosjyren som følger med trommelkassetten for mer informasjon.
 6. Pakk ut den nye trommelkassetten og skyv den på plass. Pass på å ikke berøre overflaten på trommelen.
  Figur : Trommelkassett, sette inn
 7. Sett tilbake tonerkassetten og lås spaken.
  Figur : Tonerkassett, sette inn
 8. Lukk frontdekselet og sidedekselet.
  merknad:
  Hvis du ikke tilbakestiller telleren, kan en Drum Warning (Trommeladvarsel) vises før trommelkassetten som er i bruk, er oppbrukt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...