hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-M3375 SL-M3875, SL-M4075 flerfunksjonslaserskrivere - bytte bildebehandlingsenhet

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut bildebehandlingsenheten.
  forsiktig:
 • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne enhetspakken for bildebehandling. De kan ripe opp overflaten på bildebehandlingsenheten.
 • Ikke rør det grønne området på bildebehandlingsenheten. Bruk håndtaket på bildebehandlingsenheten for å unngå å berøre dette området.
 • For å unngå skade, ikke utsett bildebehandlingsenheten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
 • Kontroller at alle tonerkassettene er ordentlig installert før du lukker frontdekselet.

Skifte ut bildebehandlingsenheten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut bildebehandlingsenheten.
 1. Åpne frontdekselet.
  Figur : Eksempel på åpning av frontdekselet
 2. Ta tak i håndtaket til tonerkassetten, og fjern den fra skriveren.
  Figur : Eksempel på å ta ut tonerkassetten
 3. Ta tak i håndtaket til den gamle bildebehandlingsenheten, og fjern den fra skriveren.
  Figur : Eksempel på å ta ut gammel bildebehandlingsenhet
 4. Ta den nye bildebehandlingsenheten ut av esken.
  Figur : Eksempel på å ta den nye bildebehandlingsenheten ut av esken
 5. Fjern forsiktig alt beskyttende emballasjemateriale fra den nye bildebehandlingsenheten.
  Figur : Eksempel på å fjerne resirkulerbar plastemballasje
  merknad:
  Sørg for å resirkulere emballasjematerialet.
 6. Sett den nye bildebehandlingsenheten inn i skriveren.
  Figur : Eksempel på å sette inn ny bildebehandlingsenhet
 7. Når den nye bildebehandlingsenheten er på plass, sett inn igjen tonerkassetten.
  Figur : Eksempel på å sette inn tonerkassetten på nytt
 8. Lukk frontdekselet.
  Figur : Eksempel på lukking av frontdekselet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...