hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-8380 fargelaser-MFP - bytte resttonerbeholder

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten.
Levetiden til resttonerbeholderen er omtrent 48 000 utskrevne bilder. Når resttonerbeholderens levetid er utløpt, betyr det at Resttanken er full. Replace it (skift den ut) vises på kontrollpanelskjermen, noe som indikerer at resttonerbeholderen må byttes. Hvis ikke slutter skriveren å skrive ut.

Skifte ut resttonerbeholderen

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut resttonerbeholderen.
 1. Slå av skriveren, trekk ut strømledningen fra baksiden av skriveren, og vent deretter et par minutter til skriveren er avkjølt.
 2. Åpne sidedekselet.
  Figur : Åpne sidedekselet
 3. Åpne frontdekselet.
  Figur : Åpne frontdekselet
 4. Skyv låsehendelen opp (1), og trekk resttonerbeholderen ut (2).
  Figur : Fjern resttonerbeholderen
  merknad:
  Når du trekker resttonerbeholderen ut av skriveren, må du være forsiktig slik at du ikke mister den.
  Husk å legge resttonerbeholderen på et jevnt underlag slik at toneren ikke renner ut.
 5. Fjern lokket fra beholderen som vist, og bruk det til å lukke åpningene på resttonerbeholderen.
  Figur : Sett lokket over åpningen
    forsiktig:
  Ikke vipp eller snu beholderen på hodet.
 6. Pakk ut den nye resttonerbeholderen.
 7. Sett den nye beholderen på plass, skyv den deretter inn slik at den sitter ordentlig på plass.
 8. Lukk frontdekselet, og lukk deretter sidedekselet.
 9. Lås dekselet forsvarlig, og slå deretter på skriveren.
    forsiktig:
  Hvis dekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...