hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-1860 ML-1865 laserskriver - bytte tonerkassett

Dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten.
Når tonerkassetten har nådd slutten av levetiden, vil skriveren slutte å skrive ut. Smart Panel-programvinduet vises på datamaskinen for å skifte ut kassetten.
Ta tonerkassetten ut av skriveren. For å resirkulere tonerkassetten går du til Produktretur og resirkulering.

Skifte ut tonerkassetten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
 1. Åpne det øvre dekselet.
  Når du åpner toppdekselet, må du passe på at utskuffen er lukket.
 2. Trekk ut tonerkassetten.
  Figur : Slik drar du tonerkassetten ut
 3. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
 4. Fjern lokket som beskytter tonerkassetten.
  Figur : Slik tar du av lokket som beskytter tonerkassetten
 5. Vend tonerkassetten sakte fra side til side 5 eller 6 ganger for å fordele toneren jevnt i kassetten. Slik får du maksimalt antall kopier per kassett.
  Figur : Slik rister du tonerkassetten forsiktig
    forsiktig:
  • Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
  • Ikke rør valsen i tonerkassetten eller bildebehandlingsenheten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
 6. Hold tonerkassetten i håndtaket og sett kassetten forsiktig inn i åpningen i skriveren.
  Tappene på sidene av kassetten og de tilsvarende sporene i skriveren, fører kassetten i riktig stilling til den låses helt på plass.
  Figur : Slik setter du tonerkassetten sakte inn i sporene
 7. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er forsvarlig lukket. Hvis dekselet ikke er ordentlig lukket kan utskriftsfeilene oppstå under utskrift.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...