hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung laserskrivere - bytte tonerkassett

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du bytter tonerkassett.
Når tonerkassetten har nådd beregnet levetid:
 • Skriverstatus- eller Smart Panel-programvinduet åpnes på datamaskinen og forteller brukeren at tonerkassetten må byttes.
 • Skriveren slutter å skrive ut.
På dette tidspunktet må tonerkassetten skiftes ut. Kontroller modellnummeret for tonerkassetten som brukes i skriveren din.
 1. Åpne det øvre dekselet.
 2. Trekk ut tonerkassetten.
  Figur : Toner, fjerne
 3. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
 4. Fjern lokket som beskytter tonerkassetten.
  Figur : Beskyttelsesdeksel, fjerne
 5. Vend tonerkassetten sakte fra side til side 5 eller 6 ganger for å fordele toneren jevnt i kassetten. Slik får du maksimalt antall kopier per kassett.
  Figur : Riste toner, sakte
  merknad:
  Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
    forsiktig:
  Ikke rør valsen i tonerkassetten eller bildebehandlingsenheten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
 6. Hold tonerkassetten i håndtaket og sett kassetten forsiktig inn i åpningen i skriveren. Tappene på sidene av kassetten og de tilsvarende sporene i skriveren, fører kassetten i riktig stilling til den låses helt på plass.
  Figur : Toner, sette inn
 7. Lukk det øvre dekselet. Kontroller at dekselet er forsvarlig lukket.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...