hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-3180, CLX-3185, CLX-3186 fargelaser-MFP - fjerne fastkjørt papir

Fremgangsmåtene nedenfor viser hvordan du fjerner fastkjørt papir.
Når en papirstopp oppstår, vises varselmeldingen på skjermen. Bruk tabellen nedenfor for å finne og fjerne fastkjørt papir.
Melding
Hvor sitter papiret fast?
Fastkjørt papir i skuff 1.
I papirmaterområdet og inni skriveren.
Fastkjørt papir inni maskinen
Inni skriveren.
Fastkjørt papir ved utmatingen
Inni skriveren og i papirutmatingen
merknad:
Enkelte meldinger vises kanskje ikke på skjermen, avhengig av alternativer eller modeller.
  forsiktig:
For å unngå at papiret revner, må du sørge for å trekke ut det fastkjørte papiret sakte og forsiktig. Følg anvisningene i avsnittene nedenfor for å fjerne det fastkjørte papiret.

I skuffen

 1. Åpne og lukk fordøren. Det fastkjørte papiret blir automatisk kastet ut av maskinen. Hvis papiret ikke kommer ut, går du videre til neste trinn.
 2. . Trekk skuff 1 ut av skriveren.
  Figur : Skuff 1, fjerne
 3. Fjern det fastkjørte papiret ved å dra det forsiktig rett ut.
  Figur : Papir, ta ut
  Hvis papiret ikke kommer ut seg når brukeren drar, eller hvis brukeren ikke ser papiret her, må brukeren kontrollere nær varmeelementet ved tonerkassetten. Se I varmeelementområdet.
 4. Sett skuff 1 i skriveren til den smekker på plass. Skriveren fortsetter utskriften automatisk.

I varmeelementområdet

Hvis papiret er fastkjørt i varmeelementområdet, følger du denne fremgangsmåten for å frigjøre det fastkjørte papiret.
 1. Åpne skanneenheten først og deretter det indre dekselet.
   Figur : Skanneenhet, indre deksel, åpne
  1. Skanneenhet
  2. Indre deksel
    forsiktig:
  Ikke rør varmeelementet på innsiden av det indre dekselet. Det er varmt og kan føre til forbrenninger. Vær forsiktig når du fjerner papir fra maskinen.
 2. Hold det indre dekselet oppe, og ta det fastkjørte papiret forsiktig ut av skriveren. Det indre dekselet lukkes deretter automatisk. Senk skanneenheten forsiktig på plass til den er helt lukket. Kontroller at den er forsvarlig låst. Skriveren fortsetter utskriften automatisk.
  Figur : Papir, ta ut
    forsiktig:
  Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene.
  Hvis det er tomt for papir, senker du skanneenheten forsiktig på plass til den er helt lukket. Gå til neste trinn
 3. For å fjerne fastkjørt papir åpner du bakdekselet.
  Figur : Bakdeksel, åpne
 4. Fjern papiret forsiktig ved å dra i retningen som vist på bildet nedenfor. Meste parten av det fastkjørte papiret kan fjernes i dette trinnet.
  Figur : Papir, ta ut
 5. Lukk bakdekselet. Skriveren fortsetter utskriften automatisk.

I papirutmatingen

 1. Åpne og lukk fordøren. Det fastkjørte papiret blir automatisk kastet ut av skriveren.
 2. Trekk papiret forsiktig ut av utskuffen.
  Figur : Papir, ta ut
  Hvis det ikke er noe fastkjørt papir eller hvis det er motstand når du trekker i det, stopp og gå til neste trinn.
 3. Åpne bakdekselet.
  Figur : Bakdeksel, åpne
 4. Hvis det er fastkjørt papir, trekker du det rett opp. Gå til det siste trinnet.
  Figur : Papir, ta ut
  Hvis det ikke er noe papir eller hvis det er motstand når du trekker i det, stopp og gå til neste trinn.
 5. Trekk varmeelementhendelen opp.
  Figur : Varmeelementhendel, opp
    forsiktig:
  Varmeelementområdet er varmt. Vær forsiktig når du fjerner papir fra maskinen.
 6. Åpne skanneenheten først og deretter det indre dekselet.
   Figur : Skanneenhet, indre deksel, åpne
  1. Skanneenhet
  2. Indre deksel
 7. Ta det fastkjørte papiret forsiktig ut av skriveren.
  Figur : Papir, ta ut
 8. Senk skanneenheten sakte og forsiktig på plass til den er helt lukket. Kontroller at den er forsvarlig låst.
  Figur : Skanneenhet, lukke
    forsiktig:
  Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene.
 9. Trekk varmeelementhendelen ned.
  Figur : Varmeelementhendel, ned
 10. Lukk bakdekselet. Skriveren fortsetter utskriften automatisk.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...