hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-3170, CLX-3175 fargelaser-MFP - bytte tonerkassetter

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetter.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).
Statuslampen og tonermeldingen på skjermen viser hvilken av tonerkassettene som må byttes. For CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW lagres innkommende fakser i minnet.
På dette tidspunktet må tonerkassetten skiftes ut. Kontroller skriverens tonerkassett-type.

Skifte ut tonerkassetten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
 1. Slå av skriveren, og vent et par minutter til skriveren er avkjølt.
 2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.
 3. Ta tak i håndtakene på den tomme tonerkassetten og trekk den mot deg for å fjerne kassetten fra skriveren.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
 4. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
  Figur : Åpne den nye tonerkassetten
    forsiktig:
  Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv eller saks til å åpne tonerkassettpakken. Dette kan skade overflaten av tonerkassetten.
 5. Ta tak i begge håndtakene på tonerkassetten, og rist den fra side til side for å fordele toneren jevnt.
  Figur : Riste tonerkassetten fra side til side
 6. Sett tonerkassetten på et flatt underlag som vist, og fjern papiret som dekker tonerkassetten, ved å fjerne teipen.
  Figur : Ta av beskyttelsesdekselet
  merknad:
  Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
 7. Kontroller at fargen på tonerkassetten samsvarer med fargesporet, og ta deretter tak i håndtakene på tonerkassetten. Skyv tonerkassetten inn til den låses på plass.
  Figur : Sette inn ny tonerkassett
 8. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er låst, og slå skriveren på.
  merknad:
  Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...