hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLP-320, CLP-321, CLP-325, CLP-326 fargelaserskrivere - bytte tonerkassett

Dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten.
Når skriveren slutter å skrive ut, har tonerkassetten nådd beregnet levetid. Smart Panel-programvinduet vises på datamaskinen for å skifte ut kassetten. Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).
Ta tonerkassetten ut av skriveren. For å resirkulere tonerkassetten går du til Produktretur og resirkulering.
merknad:
Samsung anbefaler ikke bruk av tonerkassetter som ikke er ekte Samsung, slik som etterfylt eller bearbeidet toner. Samsung kan ikke garantere kvaliteten på andre tonerkassetter enn ekte Samsung-kassetter, eller skader disse kan påføre skriveren. Dessuten dekkes ikke service eller reparasjon som følger av bruk av andre tonerkassetter enn ekte Samsung, av skriverens garanti.

Skifte ut tonerkassetten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
 1. Slå av skriveren, og vent et par minutter til skriveren er avkjølt.
 2. Trykk på utløserknappen, åpne frontdekselet helt.
  Figur : Slik trykker du på utløserknappen
 3. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten og trekk den mot deg for å fjerne kassetten fra skriveren.
  Figur : Slik griper du tonerkassetthåndtakene, og tar deretter kassetten ut av skriveren
 4. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
 5. Trekk ut beskyttelsesarket fra den nye tonerkassetten.
  Figur : Slik drar du ut beskyttelseark
 6. Ta tak i begge håndtakene på en ny tonerkassett, og rist den fra side til side for å fordele toneren jevnt.
  Figur : Slik rister du tonerkassetten
 7. Legg tonerkassetten på et flatt underlag som vist nedenfor, og fjern den beskyttelsesdekselet.
  Figur : Slik fjerner du beskyttelsesdeksel
    forsiktig:
  Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
 8. Kontroller at fargen på tonerkassetten samsvarer med fargesporet, og ta deretter tak i håndtakene på tonerkassetten. Skyv patronen inn til den låses på plass.
  Figur : Slik setter du inn riktig toner i riktig fargespor
 9. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er låst og slå skriveren på.
    forsiktig:
  Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...