hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung laserfargeskrivere - bytte tonerkassetter

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetter.
Maskinen bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).
Statuslampen og tonermeldingen på skjermen viser hvilken av tonerkassettene som må byttes. På dette tidspunktet må tonerkassetten skiftes ut. Kontroller skriverens tonerkassett-type.

Skifte ut tonerkassetten

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
 1. Slå av maskinen, og vent et par minutter til maskinen er avkjølt.
 2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.
  Figur : Åpne frontdekselet
    forsiktig:
  • Ikke rør den grønne overflaten, OPC-valsen eller forsiden av tonerkassettene, med hendene eller annet materiale. Bruk håndtaket på hver kassett for å unngå å berøre dette området.
  • Vær forsiktig slik at overflaten på papiroverføringsbåndet ikke skrapes opp.
  • Hvis brukeren lar frontdekselet være åpent i mer enn noen få minutter, kan OPC-valsen bli eksponert for lys. Dette vil skade OPC-valsen. Lukk frontdekselet hvis installasjonen av en eller annen grunn må stanses.
 3. Ta tak i håndtakene på den tomme tonerkassetten og trekk den mot deg for å fjerne kassetten fra skriveren.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
    forsiktig:
  Hvis du åpner frontdekselet, må du være forsiktig så du ikke rører undersiden av kontrollpanelet (den nedre delen av varmeelementet). Varmeelementet kan holde en svært høy temperatur og kan skade huden.
  Figur : Vær forsiktig
  merknad:
  Når brukeren åpner frontdekselet og arbeider inni skriveren, anbefales det sterkt å fjerne papiroverføringsbåndet først. Arbeidet kan forurense papiroverføringsbåndet.
 4. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
  Figur : Åpne den nye tonerkassetten
    forsiktig:
  • Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv eller saks til å åpne tonerkassettpakken. Dette kan skade overflaten av tonerkassetten.
  • For å unngå skade må tonerkassetten ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
 5. Ta tak i begge håndtakene på tonerkassetten, og rist den fra side til side for å fordele toneren jevnt.
  Figur : Riste fra side til side
 6. Sett tonerkassetten på et flatt underlag som vist, og fjern papiret som dekker tonerkassetten, ved å fjerne teipen.
  Figur : Fjern beskyttelsespapiret
  merknad:
  Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
 7. Kontroller at fargen på tonerkassetten samsvarer med fargesporet, og ta deretter tak i håndtakene på tonerkassetten. Skyv tonerkassetten inn til den låses på plass.
 8. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er låst, og slå skriveren på.
  merknad:
  Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...