hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLP-600, CLP-607, CLP-650 fargelaserskrivere - bytte tonerkassett

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du bytter tonerkassetter.
merknad:
 • Før du åpninger toppdekselet, må du lukke utskriftsstøtten.
 • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne tonerkassettpakken. De kan ripe opp trommelen på kassetten.
 • Hvis brukeren får toner på klærne, tørkes det av med en tørr klut og plagget vaskes i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
 • Rist inn tonerkassetten godt, det vil den øke første utskriftskvaliteten.
 • Ikke rør den grønne undersiden av tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
 • Utskrift etter at status for tom toner er vist, kan føre til alvorlige skader på skriveren.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).
Når tonerlampene lyser på kontrollpanelet, og angir hver enkelt tonerkassett etter farge, slutter skriveren å skrive ut. På CLP-600N- eller CLP-650-skrivere, og bare på disse, viser displayet på kontrollpanelet feilmeldingen [Color] Toner Empty ([Farge] Tom toner). På dette tidspunktet skifter du ut tonerkassetten det gjelder. Når meldingen [Color] Toner Empty ([Farge] Tom toner) vises, slutter skriveren å skrive ut til en ny tonerkassett er satt inn i skriveren.
 1. Slå av skriveren, og vent et par minutter til skriveren er avkjølt.
 2. Bruk håndtaket til å åpne tilgangsdekselet helt.
  Figur : Slik åpner du tilgangsdekselet
    forsiktig:
  • Ikke rør den grønne overflaten, OPC-valsen, foran på tonerkassettene, med hendene eller annet materiale. Bruk håndtaket på hver kassett for å unngå å berøre dette området.
  • Vær forsiktig slik at overflaten på papiroverføringsbåndet ikke skrapes opp.
  • Hvis tilgangsdekselet er åpent i mer enn noen få minutter, kan OPC-valsen bli eksponert for lys. Dette kan skade OPC-valsen. Hvis du av en eller annen grunn må stanse installasjonen, må du lukke tilgangsdekselet.
 3. Ta tak i håndtakene på den tomme tonerkassetten og trekk den mot deg for å fjerne kassetten fra skriveren.
  merknad:
  For å resirkulere tonerkassetten går du til Produktretur og resirkulering.
  Figur : Slik griper du tonerkassetthåndtakene, og drar deretter for å ta den ut
 4. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
  Figur : Slik tar du tonerkassetten ut av emballasjen
    forsiktig:
  • Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv eller saks til å åpne tonerkassettpakken. Du kan skade overflaten av tonerkassetten.
  • For å unngå skade må tonerkassetten ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
 5. Ta tak i begge håndtakene på tonerkassetten, og rist den forsiktig fra side til side for å fordele toneren jevnt.
  Figur : Slik holder du i begge tonerkassetthåndtakene, og vender deretter forsiktig fra side til side
 6. Sett tonerkassetten på et flatt underlag som vist, og fjern papiret som dekker tonerkassetten, ved å fjerne teipen.
  Figur : Slik fjerner du papiret
  merknad:
  Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
 7. Kontroller at fargen på tonerkassetten samsvarer med fargesporet, og ta deretter tak i håndtakene på tonerkassetten. Skyv patronen inn til den låses på plass.
  Figur : Slik setter du inn tonerkassetten til den låses på plass
 8. Lukk tilgangsdekselet. Kontroller at dekselet er låst og slå skriveren på.
  Figur : Slik lukker du tilgangsdekselet
    forsiktig:
  Hvis tilgangsdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...