hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-skrivere - Smart UX: Spesielle funksjoner

Forhåndsvise og redigere

Bildet i forhåndsvisningsområdet viser gjeldende innstillinger, for eksempel utskriftens retning og størrelse.

Forhåndsvise jobben

Trykk Preview (Forhåndsvisning) ()-ikonet for å forhåndsvise en jobb.

Redigere jobben før du starter

Trykk på Edit (Rediger) ()-ikonet for å justere bildet før skanning, ved hjelp av funksjoner som rotere og beskjære.

Eksempelscenario

Før funksjonene Prevew & Edit (Forhåndsvis og rediger) var tilgjengelige, måtte brukere skrive ut mange kopier for å få den riktige utskriften, noe som sløste med papir og toner. Ved å kunne justere innstillingene gjennom Preview (Forhåndsvisning) før de skriver ut en jobb, kan brukere spare pengene som de ville ha brukt på mer toner og papir. De sparer også tid og strøm.
Figur : Forhåndsvis og rediger-skjermbildet

Brukergrensesnittskonfigurasjon

Funksjonen brukergrensesnittskonfigurasjon gir et tilpasset grensesnitt, som passer brukerens bruk.
Figur : Brukergrensesnittskonfigurasjon-skjermbildet

Angi brukergrensesnittskonfigurasjon

 1. Trykk på [UI Configuration (Brukergrensesnittskonfigurasjon)] fra Action Overflow (Handling-overflyt) ().
 2. Velg alternativene som vises i programmet. Trykk på + eller - på menyikonene for å legge til eller fjerne menyer.
 3. Brukeren kan også trykke og holde på et menyikon for å flytte det til en annen posisjon eller trykke på Clear all (Slett alle) for å fjerne alle menyene.

Eksempelscenario

Denne funksjonen lar administrator gjøre enkelte alternativer usynlige, slik at brukere ikke kan endre innstillingene. Hvis administrator for eksempel ikke ønsker at brukere kan ta fargekopier, kan administrator skjule alternativet Color (Farge)-modus fra appen Copy (Kopier) ved bruk av UI Configuration (Brukergrensesnittskonfigurasjon) etter å ha angitt Colour (Farge)-modus til Mono som standard.
  Figur : Redigere brukergrensesnittskonfigurasjon
 1. Dra og endre rekkefølgen for å skjule eller vise
 2. Kopier-skjermbildet forenkles med brukergrensesnittskonfigurasjon

Tilpasse startskjermbildet

Tilpassing av startskjermbildet er en enkel måte å tilpasse enheter med kundens egne bakgrunner, inkludert logo og farger.

Endre bakgrunn

 1. Trykk på ()-ikonet for å gå til startskjermbildet.
 2. Trykk og hold på startskjermbildet for å vise en liste med tilgjengelige snarveier å velge blant.
  • Angi bakgrunnsbilde:
   • Startskjermbilde: Angi bakgrunnen for Startskjermbildet.
   • Påloggingsskjerm: Angi bakgrunnen for Påloggingsskjermen.
   • Start- og påloggingsskjermbilder: Angi bakgrunnen for Hjem og Påloggingsskjermer.
  • Apper, XOA-apper, moduler og programmer: Plasser apper, XOA-apper, moduler og programikoner på startskjermbildet.
  • Mappe: Opprett en mappe på startskjermbildet.
  • Side: Legg til enda en side på startskjermbildet.
  Figur : Endre bakgrunn

Eksempelscenario

Denne funksjonen tilbyr en enkel og effektiv måte å imponere kunder på, ved å skifte bakgrunnsbildet så det inkluderer kundens logoer. Brukere kan benytte Gallery (Galleri) ()-programmet for å konfigurere deres egne tilpassede bakgrunn for deres egne brukerprofiler.

Legg til i mitt program

Denne funksjonen konfigurerer automatisert arbeidsflyt for ofte brukte funksjoner.

Opprette et program

 1. Trykk på [Add to My Program (Legg til mitt program)] fra Action overflow (Handling-overflyt) (), eller programikonet () fra apper.
 2. Angi navnet på programmet og marker andre alternativer.
  • Hvis du markerer Public (Offentlig), kan alle bruke den.
  • Hvis du markerer Auto Start (Automatisk start), vil jobber starte så snart programikonet trykkes.
  • Hvis Add to Home (Legg til i startskjermbilde) er merket, vil det nye programmet plasseres i Start-skjermbildet.
  Figur : Opprette en programvisning
 1. Offentlig eller privat
 2. Automatisk start
 3. Legg til i startskjermbilde

Legge til et program i startskjermbilde

 1. Trykk på ikonet for å gå til startskjermbildet.
 2. Trykk på ikonet for å vise gjeldende programmer.
 3. Gå til kategorien [Program]. Bla gjennom listen, og finn ønsket program.
 4. Trykk og hold nede program-ikonet.
 5. Dra programmet til ønsket posisjon på skjermen, og slipp det. Mitt program-modulen viser også en liste med Legg til programmer.
  Figur : Mitt program-modulen
 1. Privat snarvei
 2. Offentlig snarvei

Eksempelscenario

For å bruke automatisering av arbeidsflyt for ofte brukte funksjoner, kan brukere lage en programmert snarvei med alternativet Automatisk start .

Eksternt brukergrensesnitt

Tilgang i sanntid og kontroll over brukergrensesnitt, slik at en servicetekniker eller administrator kan kontrollere status og løse feil.
  Figur : VFC-tilkobling
 1. VFC-tilkobling

Laste ned VNC-leser

VNC-klienten er innebygd i nye Samsung UX. Den er som standard ikke aktivert, og må aktiveres fra enhetens servicemodus. VNC Viewer-klienten må installeres separat på PC-en eller mobilenheten, for at brukere kan benytte denne funksjonen.
merknad:
VNC Viewer-programmet er gratis programvare, og er tilgjengelig fra følgende kobling: http://www.realvnc.com/download/viewer/

Aktivere funksjonen for eksternt brukergrensesnitt

 1. Gå inn i Service Mode (Servicemodus) og naviger til menyen Network Port (Nettverksport) .
 2. Merk av boksen ved siden av alternativet Enable VNC (Aktiver VNC). Velg så OK.
 3. Avslutt Service Mode (Servicemodus). Funksjonen Eksternt brukergrensesnitt er nå aktivert.

Bruke eksternt brukergrensesnitt

 1. Kjør VNC Viewer-programmet på datamaskinen, eller start VNC-programmet på en mobilenhet.
 2. Angi IP-adressen til målenheten og port 5901. Velg Connect (Koble til) for å starte tilkoblingsprosessen.
  merknad:
  Porten må være definert for å opprette en vellykket tilkobling.
 3. Vinduet for ekstern VNC vil vises etter at tilkoblingen har blitt opprettet, og tilkoblingen for eksternt brukergrensesnitt er klar til å brukes.
merknad:
Enhetsbrukeren vil se den samme visningen som vises i VNC-vinduet.

Eksempelscenario 1

Dette tilfellet er relatert til sluttbrukerstøtte. Dette alternativet kan la brukerstøtte hjelpe brukere på en ny og banebrytende måte. De kan hjelpe, men samtidig lære sluttbrukere å utføre bestemte funksjon eller hjelpe brukeren velge riktige innstillinger. Dette kan kun ha en positiv betydning på sluttbrukerens tilfredshet. Se følgende diagram:
  Figur : Scenario 1-diagram
 1. Støttesamtale med sluttbruker
 2. Tilbyr ekstern støtte via ekstern VNC-tilkobling
 3. Opprette VNC-tilkobling (port: 5901)
 4. VNC viewer-klient
 5. Innebygd VNC-serverklient

Eksempelscenario 2

Dette scenarioet er relatert til å bruke eksternt brukergrensesnitt som et kraftig salgsverktøy. Det tilbyr en mulighet for å gjøre eksterne salgspresentasjoner mer appellerende og interaktive, ved å demonstrere vår nye UX eksternt til potensielle kunder. Det må være en fungerende datatilkobling til enheten, og én måte vi kan oppnå dette på er ved bruk av en sikker VPN-tilkobling.
  Figur : Scenario 2-diagram
 1. Innebygd VNC-serverklient
 2. VNC viewer-klient
 3. WAN
 4. Opprette VNC-tilkobling (port: 5901) – VPN-tunnel

Counter app (Teller-appen)

Counter-programmet lar brukeren vise en teller for enhetsbruk og brukerens bruk.
Figur : Counter-programmets visning

Starte Counter-appen

 1. Trykk på [Counter] () fra startskjermbildet eller programmer.
 2. Programmet Counter viser en brukstelling for enheten.

Angi periode

En bruker kan se brukstelling for måneden ved å angi [From (Fra)]-dato og [To (Til)]-dato.
 1. Trykk på From (Fra) ()-ikonet og angi startdatoen.
 2. Trykk på To (Til) ()-ikonet og angi sluttdatoen.
 3. Programmet Counter viser en brukstelling for enheten.
En bruker kan også bruke en forhåndsdefinert periode ved å trykke på ()-boksen.

Eksempelscenario

Et praktisk bruksscenario er for en forhandler som ønsker å se hvor mye kunden deres bør betale for forrige måneds bruk. Når forhandleren besøker kunden, starter forhandleren Counter-programmet og angir perioden med den først dagen i forrige måned som From (Fra) og den siste dagen i forrige måned som To (Til). Slik får forhandleren hurtig tilgang til forrige måneds bruk.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...