hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-skrivere - Bruke funksjonene og egenskapene i Smart Printer Diagnostic System (SPDS).

Dette dokumentet inneholder informasjon om hvordan du bruker funksjonene i Smart Printer Diagnostic System (SPDS).

Oversikt

Det første skjermbildet i SPDS-programmet viser skriverinformasjon, hovedmeny og papirskuff-linjen.
 • Skriverinformasjon: Gir skriverinformasjon og inkluderer serienummer, fastvareversjon, IP-adresse, og rekvisitainformasjon.
 • Hovedmeny: Inneholder informasjon om servicefunksjonene og materialer.
 • Meny/Papirskuff-linje: Viser funksjon for SPDS.
  merknad:
  Garantikrav kan finnes på denne linjen.
  Figur : SPDS-oppstartskjerm
 1. Printer Information (Skriverinformasjon)
 2. Hovedmeny
 3. Meny/Papirskuff-linje
Figur : Garantikrav

Hovedmeny

Feil

Gir informasjon om feilen for serviceaktivitet.
  Figur : Feilskjerm
 1. Enhetsfeil
 2. Handlingsveiledning
 • Enhetsfeil: Finner feilsymptomer og -løsning, og gir arbeidsflytbeskrivelser, diagrammer og et videoklipp for å løse problemet.
  • Vis gjeldende feil
   Kontrollerer skriverfeilmeldingen automatisk når enheten er tilkoblet.
   Figur : Vis gjeldende feil
  • Søk i feilkoder
   Søker etter spesifikke feilkoder og viser symptomene og løsningen for feilen.
   Figur : Søk i feilkoder
 • Handlingsveiledning: Søk etter og last ned tekniske materialer.
  • Teknisk håndbok
   Når det vises en feilmelding (uansett feilkode), vil "Teknisk håndbok" gi nyttige råd ved hjelp av brukervennlige flytskjemaer og videoklipp.
  • Håndbok for demontering
   Gir brukervennlige videoklipp for montering og demontering av skriveren og deler.
   Velg skrivermodellen for å vise videoklippet, velg skriverdelen med problemer og vis deretter videoklippet.
   Figur : Håndbok for demontering
   Figur : Videoklipp for demontering
  • Servicehåndbok
   Laster ned servicehåndbøker i .pdf- eller .html-format.
   Figur : Servicehåndbok
   Figur : Servicehåndbok kommer i html- og pdf-utgaver
  • Utvidet visning
   Gir informasjon relatert til delformen og delkoden.
   Figur : Utvidet visning – deleliste
   Figur : Utvidet visning
   Figur : Illustrasjon av utvidet visning

Diagnose

Diagnose er servicefunksjonen som gir deg muligheten til å identifisere problemet, og anbefaler nødvendige korrigerende tiltak.
Figur : Diagnosefunksjoner

Systemdiagnose

Ved driftsfeil i skriveren, kan systemdiagnose bidra til å identifisere årsaker til problemer i skriversystemet, ved hjelp av metoder for å kontrollere og teste defekte deler eller forhold.
merknad:
Det anbefales å bruke diagnosefunksjonene sammen med anbefalinger fra en Samsung-produktprofesjonell fra hovedkontoret.
 • Funksjonen av motorer, sensorer, clutcher og andre deler.
 • Tilstander relatert til bildekvalitet og utskriftssystemet.
Figur : Diagnose: Motor
For å bruke motordiagnostikk, kontroller og juster følgende skriverhandlinger:
 • Tilstand
 • Sensor
 • Del
  Figur : Skriverhandling Diagnostikkmodus
 1. Tilstand
 2. Sensor
 3. Del

Diagnostikk for bildeutskrift

Når skriveren skriver ut unormale bilder, vil funksjonen Diagnostikk for bildeutskrift hjelpe deg med å finne årsakene til bildeproblemer.
Figur : Diagnostikk for bildekvalitet Bånd
 1. Velg problemtilfelle
 2. Skrive ut et testbilde
 3. Kontroller bildet som skrives ut
 4. Ta servicehåndboken

Nettverksdiagnostikk

Når den trådløse tilkoblingen svikter, identifiserer Nettverksdiagnose nettverksstatus.
Figur : Nettverksdiagnostikk
 1. Teststart
 2. Kontrollere nettverksstatus
 3. Velg detaljert tilfelle
 4. Ta servicehåndboken

Faksdiagnostikk

Funksjonen Faksdiagnostikk hjelper deg med å finne årsakene til faksfeil. I tillegg kan du bruke programmet Smart Fax Diagnostic System (SFDS) til å kjøre testen for å kontrollere funksjonaliteten ved sending og mottak av faks.
Figur : Faksdiagnostikk: Tilkobling
 1. Teststart
 2. Kontrollere faksstatus
 3. Ta veiledningen for problemløsing

Smart Fax Diagnostic System

Smart Fax Diagnostic System (SFDS) er en nyttig funksjon for teste sending og mottak av faks, og er tilgjengelig for bestemte land/regioner.
For informasjon om å bruke denne funksjonen, klikk for å vise SFDS-brukerveiledningen.
merknad:
SFDS er nå tilgjengelig i Sør-Korea og USA.
Figur : Smart Fax Diagnostics System
 1. Teststart
 2. Faksdiagnostikk (Send)
 3. SFDS-brukerveiledning side
 4. Hvordan bruke SFDS-videoveiledning

Test

SPDS gir optimerte testmønstre for å analysere skriverens tilstand og bildekvalitet.
Figur : Testfunksjoner
 • Utskriftsmønster
  Skriver ut optimerte mønstre for å kontrollere skriverens tilstand og se etter bildefeil.
  Figur : Utskriftsmønster
  1. * "Antall sider du skriver ut"-menyen er kun tilgjengelig for utskrift av tomme ark.
  2. Mønsterliste (for K7600LX)
  3. Kontrollerer skriverens tilstand og bildevurdering
 • Skyggelegging-test
  Skyggelegging-testen analyserer skanneenhetens tilstand eller skannerdriften og skannekvaliteten av et skannet defekt bilde. En Skyggelegging-test må utføres når du bytter hovedkortet eller skanneenheten.
  merknad:
  Hvis Skyggelegging-testen mislykkes, kontrollerer skanneobjektivet. Du må kanskje bytte skanneenheten.
  Figur : Skyggelegging-test
  1. Riktig bilde
  2. Defekt bilde
  3. Testresultat for skyggelegging

Informasjon

For detaljert skriverkonfigurasjon og -informasjon, gir SPDS detaljer gjennom utskrevne rapporter.
Figur : Informasjon-skjermbildet
 • Konfigurasjon: Gir informasjon om følgende emner
  • Informasjon om innstillinger
  • Dato for første installasjon
  • Informasjon om fastvare
   Figur : Informasjon om konfigurasjon
   1. Informasjon om innstillinger
   2. Installasjonsdato
   3. Informasjon om fastvare
 • Informasjon: Gir informasjon om følgende emner:
  • Rekvisitainformasjon
  • Nettverk
  • Faksrapport (skriv ut)
  • Feilrapport (skriv ut)
  • Teknisk modus
  • Last ned fastvare
  • Kontrollere bruk av ekte toner
  Figur : Informasjonsmenyer
Oppdatere skriverfastvaren på smartenheten
 1. Last ned fastvaren på datamaskinen.
  1. Skriv inn eller søk etter skrivermodellen.
  2. Pass på å velge riktig fastvare for skriveren din, og last deretter ned fastvarefilen til datamaskinen.
   Figur : Laste ned fastvare til datamaskinen
 2. Kopiere fastvarefilen til smartenheten.
  merknad:
  For å bruke "Last ned fastvare"-funksjonen, må fastvarefilen være i en bestemt mappe: SPDS/FW.
 3. Kjør "Last ned fastvare", og velg deretter fastvaren for å oppdatere.
    forsiktig:
  Når oppdateringen er i gang, pass på at du ikke slår av smartenheten eller skriveren.
  Figur : Last ned fastvaren til smartenheten

Service

Logg på Service-funksjonen ved bruk av skriverens Admin-ID og passord. Sørg for ha en sikkerhetskopi av følgende data:
 • Skriverinnstillinger
 • Network settings (Nettverksinnstillinger)
 • Adresseboken og
 • Brukerprofil
Service (Tjenesten) tilbyr følgende funksjoner:
 • Cloning (Kloning)
  Ved bytte av hovedkort, gjør kloning det mulig å kopiere de tidligere alternativene til det nye hovedkortet.
  Etter å ha logget inn på Service-funksjonen, velg Eksporter konfigurasjonsdata og deretter Importer til det nye hovedkortet.
  Figur : Cloning (Kloning): Eksportere og importere konfigurasjonsdata
  Figur : Erstatte hovedkort
 • Sende feilsøkingslogg
  Laster ned systemloggen for feilsøking for å rapportere til hovedkontoret.
   Figur : Sende feilsøkingslogg-skjermbildet
  1. Dato for loggsøk
  2. Lagre
  3. SPDS Server
  1. Velg en loggdato i Log Search Date (Dato for loggsøk), og klikk deretter på Search (Søk).
   merknad:
   Loggen burde inneholde data om da problemet oppsto.
  2. Klikk på Save (Lagre) for å lagre feilsøkingsfilen på smartenheten, kopiere loggen til en datamaskin, og så sende en melding på BTSP.
  3. Klikk SPDS Server for å lagre feilsøkingsfilen på SPDS Server, og deretter sende en melding på BTSP med beskrivelsen "Feilsøkingsfil ble lagret".
   merknad:
   Kun en administrator ved hovedkontoret eller datterselskapet kan benytte denne funksjonen. Lagrede data kan lastes ned fra SPDS-nettstedet.
 • Enhetsinnstillinger
  Device Setting (Enhetsinnstilling) har følgende funksjoner:
  • Innstilling for IP-adresse
   Angir skriverens IP-adresse.
   Figur : Service: Innstilling for IP-adresse
  • Teller-initiering
   I menyen Service (Service) , velg Counter Initialization (Teller-initiering), Unit (Enhet), og deretter Initialization (Initiering).
   merknad:
   Du må initialisere telleren etter utskifting av vedlikeholdsdeler.
   Figur : Service: Teller-initiering
  • Bunntekst
   Footer (Bunntekst) er vanligvis bare nyttig for medlemmer av hovedkontoret.
   merknad:
   Systemstatus i sanntid skrives ut nederst på utskriftene.
   Figur : Service: Bunntekst
  • Innstilling for serienummer
   merknad:
   Uansett det nye hovedkortet, er denne menyen godkjent kun for medlemmer av hovedkontoret og datterselskaper. For å benytte denne funksjonen, ta kontakt med servicerepresentanten din.
   1. Etter at du har byttet hovedkortet som ikke har en MSOK, pass på å angi det forrige hovedkortets serienummeret manuelt i det nye hovedkortet.
   2. Koble til SPDS etter at du har byttet hovedkortet. Dialogboksen for å angi serienummeret vises på den første siden.
   Figur : Innstilling for serienummer

Varsel

Menyen Notice (Varsel) har et garantikrav.
Du kan enkelt oppgi nødvendige data for et garantikrav etter at du har fullført serviceaktiviteten. De lagrede detaljene overføres til GSPN, slik at du enkelt kan fullføre kravet ved å fylle ut gjenværende data fra datamaskinen.
Figur : Garantikrav: GSPN

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...