hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-skrivere - diagnostisere skriveren med Samsung skriverdiagnostikk

Dette dokumentet forklarer fremgangsmåten når du velger Diagnostiser skriveren din i Samsung skriverdiagnostikk (SPD)-programmet.

Diagnostisere skriveren

Når du har problemer med å skrive ut et dokument, kan du velge alternativet Diagnostiser skriveren på hovedskjermen til SPD. SPD-programmet vil kontrollere skriveren og se etter eventuelle problemer med utskriftssystemet og prøve å løse dem.
Figur : Diagnostisere skriveralternativet

Skjermbilde med liste over skriverdrivere

Dette skjermbildet viser Samsung-skriverdrivere som er installert på datamaskinen, driverportinnstillinger, tilkoblingsstatusen og innstillingen for standardskriver.
Figur : Skjermbilde med liste over skriverdrivere
merknad:
Hvis ingen skriverdrivere er installert, vises skjermbildet Installer skriverdriver. Hvis skriveren du ønsker ikke er tilkoblet, kan du velge den fra listen og klikke på Skriveren jeg vil ha er ikke oppført. Legg til en skriver.
Figur : Velg skriveren du vil koble til
En skjerm åpnes der du kan velge hvordan du kobler til skriveren.
Figur : Velg hvordan du vil koble til skriveren

Skjermbildet Oppdagede problemer

SPD-programmet starter diagnostisering av skriveren.
Figur : Skjermen mens diagnostiseringen pågår
Etter diagnostisering av skriveren, vises eventuelle skriverdriverproblemer på skjermbildet Oppdagede problemer. Spørsmålet "Vil du løse problemet?" er under listen over oppdagede problemer. Hvis du velger Ja, løses problemet automatisk.
Eksempler på problemer inkluderer:
 • Ikke angitt som standardskriver
 • Skriverdriveren er frakoblet
 • Det er en ventende jobb
Figur : Skjermbildet Oppdagede problemer
Det vises et skjermbilde som på bildet nedenfor. Elementer som kan være til stede på skjermbildet Oppdagede problemer inkluderer:
 • Problemer for skriverenheten er oppført, sammen med en Kontroller igjen-knapp.
 • Hvis en video er tilgjengelig for å bidra til å løse problemet, vises en kobling for Video. Når du klikker på koblingen, spilles videoen av.
 • Hvis en del må bestilles for å løse problemet, vises Internett-koblingen Bestill. Når du klikker på koblingen, åpnes Bestill rekvisita-nettsiden.
 • Hvis Kontroller igjen klikkes på etter at en bruker løser problemet, merkes det av for alternativet Løst.
Figur : Eksempel på løste og uløste oppdagede problemer

Skjermbilde for Diagnostikk fullført

Når SPD-programmet er ferdig med diagnostikken, vises skjermbilder som de nedenfor. Elementer som kan være til stede på skjermbildet Diagnostikk fullført omfatter:
 • Dette skjermbildet vises hvis alle problemene er løst. En Skriv ut testside-kobling vises.
 • Hvis Skriv ut testside klikkes på, skrives en testside ut.
 • Hvis Vis detaljer om skriveren klikkes, åpnes RDS-websiden.
 • Hvis skriveren ikke støtter RDS, vises ikke Vis detaljer om skriveren din.
 • Når en bruker klikker på knappen Fullfør, laster SPD opp resultatene av korrigeringen til webserveren.
Figur : Skjermbilde for Diagnostikk fullført
Hvis diagnostikkontrollen fører til problemer som SPD ikke er i stand til å løse, vises skjermbildet Diagnostikk fullført resultatene som Ikke løst.
Figur : Eksempel på uløste problemer

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...