hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-skrivere - konfigurere trådløs-innstillinger med Samsung skriverdiagnostikk

Dette dokumentet viser fremgangsmåten når du velger alternativet Konfigurere trådløs utskrift på hovedskjermbildet for Samsung skriverdiagnostikk (SPD)-programmet.

Konfigurere trådløs-innstillingene

Konfigurere trådløs-innstillingene for skriveren via en direkte trådløs tilkobling mellom datamaskinen og skriveren. Det vil koble datamaskinen til skriveren trådløst. Mens du konfigurerer trådløs-innstillingene for skriveren, kan Internett være frakoblet.
Det finnes to metoder for å konfigurere trådløs-innstillingene. Én bruker en direkte trådløs tilkobling, og den andre bruker en USB-tilkobling. SPD kjører metoden med en direkte trådløs tilkobling først. Banen som bruker en USB-kabel vil fungere hvis skriveren ikke støtter WWS-funksjonen, eller hvis metoden som bruker en direkte trådløs tilkobling mislykkes.

Konfigurere trådløs utskrift

Konfigurer de trådløse innstillingene for skriveren ved å velge alternativet Konfigurere trådløs utskrift på hovedskjermbildet for SPD.
Figur : Konfigurere alternativet for Trådløs utskrift

Slå på skriveren

Dette skjermbildet minner deg på å slå på skriveren.
Figur : Slå på skriveren

Se etter en enhet

Dette skjermbildet vises mens SPD-programmet kontrollerer om skriveren støtter WWS-funksjonen. Skjermbildet Velg en trådløs skriver vises hvis skriveren støtter WWS-funksjonen og flere enn én trådløs skriver er oppdaget.
Figur : Se etter enhet

Trykk på WPS-knappen

Dette skjermbildet kontrollerer at den valgte skriveren er den du vil installere. Hvis du klikker på WPS-knappen på skriveren, går programvaren automatisk videre til neste trinn. Hvis du ikke klikker på WPS-knappen på skriveren i løpet av 2 minutter, vises en Prøv på nytt-knapp.
Figur : Trykk på WPS-knappen

Koble til enheten

Dette skjermbildet vises hvis skriveren ikke støtter WWS-funksjonen, eller hvis metoden med bruk av en direkte trådløs tilkobling mislyktes. Du blir bedt om å koble til en USB-kabel. Metoden som bruker en USB-kabel startes automatisk.
Figur : Koble til enheten

Velg det trådløse nettverket

På dette skjermbildet vises de trådløse nettverkene som er hentet fra den tilkoblede skriveren. Bare trådløse nettverk med infrastrukturmodus registreres. Hvis en bruker klikker på Oppdater-knappen, blir de trådløse nettverkene vist igjen.
Figur : Velg det trådløse nettverket

Trådløs nettverkssikkerhet

Skjermbildet for trådløs nettverkssikkerhet vises hvis det valgte trådløse nettverket er et sikret nettverk.
Hvis sikkerheten til det valgte trådløse nettverket er WEP, aktiverer installasjonsprogrammet Neste-knappen når en bruker skriver inn et nettverkspassord på 5, 10, 13 eller 26 tegn.
Hvis sikkerheten er WPA og brukeren skriver inn en nøkkel som er lengre enn 8 tegn og kortere enn 63 tegn, aktiverer installasjonsprogrammet Neste-knappen.
Figur : Skjermbilde for trådløs nettverkssikkerhet

Trådløs nettverkstilkobling

Dette skjermbildet vises mens programmet forsøker å koble skriveren til det trådløse nettverket.
Figur : Skjermbilde for trådløs nettverkstilkobling

Konfigurasjon av trådløst nettverk er fullført

På dette skjermbildet vises informasjon om trådløs-innstillingen (hvis trådløsoppsettet var vellykket).
Figur : Trådløs tilkobling var vellykket

Skjermbilde for mislykket tilkobling

Skjermbildet for mislykket tilkobling vises hvis skriveren ikke kan koble til det trådløse nettverket. Dette kan oppstå av følgende årsaker:
  • Tilkoblingsfeil – nettverk ikke funnet: vises hvis skriveren ikke finner det trådløse nettverket.
  • Tilkoblingsfeil – tilkoblingsfeil for datamaskinen: vises hvis skriveren koblet til det trådløse nettverket, men datamaskinen ikke kunne koble til skriveren via det trådløse nettverket. Denne siden viser informasjon om trådløs-innstillingen til skriveren: nettverksnavnet og informasjon om IP-adresse.
  • Tilkoblingsfeil – ugyldig nettverkssikkerhet: vises hvis nettverksnøkkelen for det trådløse nettverket er ugyldig.
  • Tilkoblingsfeil – koblet til kablet nettverk: vises hvis en Ethernet-kabel er koblet til skriveren.
  • Tilkoblingsfeil – IP-adresse ikke tilordnet: vises hvis skriveren ikke har en tilordnet IP-adresse.
  • Tilkoblingsfeil – generell tilkoblingsfeil: vises hvis det er et tidsavbrudd eller hvis det oppstår en udefinert feil.
Figur : Eksempel på skjermbilder for trådløse tilkoblingsfeil

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...